SSSH

PočetnaVijestiNacionalne aktivnostiMišljenje SSSH o Prijedlogu odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Mišljenje SSSH o Prijedlogu odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

Zagreb, 30. studenoga 2017. - Vezano uz Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018., Savez samostalnih sindikata Hrvatske  ( SSSH) uputio je Ministarstvu rada i mirovinskog sustava očitovanje kako slijedi:

GODIŠNJA KVOTA ZA PRODUŽENJE VEĆ IZDANIH RADNIH DOZVOLA
SSSH je suglasan s predloženim produženjem  9.000 već izdanih dozvola za strane radnike.

GODIŠNJA KVOTA DOZVOLA ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE STRANACA
SSSH nije suglasan s prijedlogom  17.810 dozvola za novo zapošljavanje.
SSSH smatra da predloženi broj za sljedeću godinu treba prepoloviti odnosno on ne bi trebao prelaziti  9.000, a i to samo stoga što 2018. držimo prijelaznom godinom ka  učinkovitom povezivanju sustava obrazovanja, HZZ-a, drugih javnih institucija i socijalnih partnera što bi trebalo  osigurati obrazovanje i osposobljavanje dostatnog broja radnika za potrebe društveno-ekonomskog razvoja Hrvatske. U postizanju toga cilja, u vremenu između dviju godišnjih odluka, Vlada RH ponovo nije učinila ništa.
Još jednom naglašavamo kako nije sporno da će migracija i migranata uvijek biti ali Hrvatska mora uspostaviti sustav obrazovanja i osposobljavanja u skladu s potrebama svojih ključnih razvojnih djelatnosti. Također, manje kvote utjecat će na rast plaća  za deficitarna zanimanja. Primjerice, i pored najuspješnije sezone ikad, prosjek plaća radnika  u turizmu i dalje  je  za oko 22 posto ispod hrvatskog prosjeka.
Važno je konačno shvatiti i prihvatiti da se produktivnost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu temelji (i) na visoko kvalificiranoj radnoj snazi strukovnih zanimanja. U tom smislu nužna je reforma sustava obrazovanja (početno obrazovanje, obrazovanje mladih) i osposobljavanja  odraslih (kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje).

Stoga, slično prethodnim godinama, SSSH traži sljedeće:

Prvo, uspostaviti povezanost sustava obrazovanja i osposobljavanja s potrebama tržišta rada.

Drugo, produžiti obavezno obrazovanje i ojačati opće obrazovanje kao temelj brzoj prekvalifikaciji i drugim oblicima osposobljavanja tijekom radnog vijeka. Upravo smo danas od predstavnika Europske komisije čuli ono na što upozoravamo niz godina, kako je Hrvatska jedna od zemalja u kojima je učinak obrazovnog sustava relativno slab, a stanje se pogoršava.  Osnovne vještine su ispod europskog prosjeka, a stopa uključenosti odraslih u obrazovanje je među najnižima u EU (nakon niza godina jedva podignuta s 2,2 na 3,1 posto). Komisija upozorava kako je potrebno riješiti problem niske razine vještina, što se odnosi na relevantnost vještina stečenih i u strukovnom i u visokom obrazovanju. SSSH smatra nužnim ojačati obrazovanje u svim elementima od važnosti za Pisa test koji pokazuje (ne)spremnost petnaestogodišnjaka za ulazak u svijet odraslih te za nastavak obrazovanja ili uključivanje na tržište rada. Posljednji test pokazao je značajno zaostajanje hrvatskih učenika u prirodoslovlju i matematici dok su u vještini čitanja oko prosjeka EU.

Treće,  tražimo hitno pristupanje izradi akata za priznavanje znanja stečenog neformalnim i informalnim putem, jer će to podići zapošljivost odraslih radnika.

Četvrto, HZZ mora postati središnje mjesto posredovanja u zapošljavanju između nezaposlenih (sukladno njihovim željama i sposobnostima) i poslodavaca. Poslodavci koji traže uvoz stranih radnika tvrdeći da ih u Hrvatskoj ne mogu naći, moraju ih prethodno tražiti od HZZ-a. Samo pisana izjava poslodavca o tome što je tražio a  HZZ nije zadovoljio, kao i pisana izjava odgovorne osobe HZZ-a da ne može zadovoljiti potrebe poslodavca, mogu biti temelj odluke o kvoti za strance!

Peto,  HZZ mora ubrzati i povećati osposobljavanje za poznatog poslodavca, to mora postati prioritetom radi zadovoljavanja već iskazane potrebe poslodavca i zbog boljeg korištenja javnih sredstava. Podsjećamo kako je veća potražnja za radnicima idealna prilika za rješavanje problema dugotrajno nezaposlenih radnika kojih je u evidenciji HZZ-a više od 50 posto, među kojima je 2/3 starijih od 50 godina.

Po djelatnostima, stajališta SSSH i naših udruženih sindikata su sljedeća:

BRODOGRADNJA, PRERAĐIVAČKA I METALNA INDUSTRIJA
Sindikat metalaca Hrvatske-Industrijski sindikat/SSSH, koji djeluje u 15 hrvatskih brodogradilišta, i Odbor hrvatske brodogradnje SMH-IS-a   dobro su upoznati sa stanjem u škverovima, njihovim problemima i potencijalima (posebice vezano uz kapacitete, bilo da je riječ o radnicima u škveru ili o radnicima kooperanata, dobavljača, subliferanata ili partnera).
SMH-IS ne prihvaća prijedlog te predlaže da se planirani broj prepolovi: brodogradnja 800, prerađivačka industrija 270 i metalna industrija 550 dozvola. Sve ostale potrebe za kadrovima potrebno je riješiti u okviru kadrovskih resursa hrvatskih radnika, mogućom prekvalifikacijom i povećanjem plaća čime bi se djelomično mogao zaustaviti odljev metalskih radnika u inozemstvo.
SMH-IS također raspolaže informacijama kako neki strani radnici nisu dobili plaće za obavljeni rad (redovne plaće, prekovremeni rad i dr.) tako da nemaju povjerenje u neke  poslodavce koji su zatražili tako visoke kvote, u vezi čega će poduzeti konkretne aktivnosti.

GRADITELJSTVO
Sindikata graditeljstva Hrvatske/ SSSH smatra da broj od 12.000 treba prepoloviti (na 6.000 radnika), tim više što je među 9.000 produženih dozvola najveći dio upravo u ovoj djelatnosti.
SGH i SSSH podsjećaju na sektorski sastanak održan 10. srpnja 2017. godine na kojem je zaključeno sljedeće:
- Podržava se donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017. za djelatnost  graditeljstva, uz uvjet da dodjela radnih dozvola bude kontrolirana sukladno  kriterijima socijalnih partnera, a što se prvenstveno odnosi na broj zaposlenih u RH i uredno poslovanje tvrtki kojima se izdaju radne dozvole.
- Predstavnici sindikata i predstavnik HUP-Udruge poslodavaca u graditeljstvu predlažu  uvođenje kontrole isplate plaće prema granskom kolektivnom ugovoru te žurnu dopunu Zakona o inspektoratu rada zbog uvođenja kontrole primjene kolektivnog ugovora. 
- Podržava se sustavno rješavanje problema nedostatka radne snage u sektoru graditeljstva i kontrolirano zapošljavanje stranaca uz kontinuiranu suradnju  i uključivanje  socijalnih partnera.
Po navedenim zaključcima Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nije poduzelo ništa. Nije sazvan niti jedan sastanak s ciljem horizontalnog usklađivanja zakona  koji se odnose na navedenu problematiku te s ciljem otklanjanja problema i omogućavanja nadzora inspektorima rada da nadziru primjenu proširenog kolektivnog ugovora. Nadalje, u tekst Prijedloga odluke odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. nisu unesene odredbe o uključivanju socijalnih partnera u kontrolu dodjela radnih dozvola sukladno  kriterijima socijalnih partnera, a što se prvenstveno odnosi na broj radnika koje zapošljavaju u RH i na uredno poslovanje tvrtki kojima se izdaju radne dozvole.
Sadašnji  način odnosno postupak izdavanja radnih dozvola  za strance   u cijelosti je neprihvatljiv, a morao bi biti neprihvatljiv i hrvatskoj Vladi ako vodi računa o ekonomskom i socijalnom razvoju Hrvatske te o sprječavanju neprijavljenog rada. O tome su se HUP-Udruga poslodavaca u graditeljstvu i Sindikat graditeljstva Hrvatske/ SSSH nedvosmisleno usuglasili na tripartitnom sektorskom sastanku u srpnju, ali je odgovor Vlade izostao.

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
Sindikat turizma i usluga Hrvatske/SSSH, smatra da predloženi broj od 1.400 sezonskih radnika – pomoćnih radnika u turizmu,  treba prepoloviti (na 700 radnika) imajući u vidu  da se za navedenu vrstu poslova mogu osigurati radnici iz Hrvatske, a posebno imajući u vidu mogućnost prekvalifikacije  i dokvalifikacije nezaposlenih radnika registriranih na HZZ-u jer je činjenica kako se ovdje radi o jednostavnijim poslovima za koje nije potrebno dugotrajno obrazovanje. Radnici već uključeni u obrazovanje preko HZZ-a ili koji će se tek uključiti, su očito zainteresirani za rad računajući da će sigurno biti zaposleni s obzirom da poslodavci trenutno traže radnike.  Vlada stoga ne smije osujetiti njihovo zapošljavanje jer će ih to dodatno demotivirati za osposobljavanje i za aktivno traženje posla.
Također, plaće radnika u turizmu nužno je značajnije podići što je u području odgovornosti poslodavaca i sindikata o čemu se upravo pregovara, ali uvoz jeftinije radne snage može negativno utjecati na proces koji je u tijeku.
Konačno, potrebno je doraditi institut stalnog sezonca i prateću mjeru na način koji će poticati i poslodavce i radnike da je više koriste (što s posljednjom izmjenom 2017. godine, bez uključivanja poslodavaca i sindikata u oblikovanje mjere, nije bio slučaj. Dapače, mjera je oblikovana na način koji odbija njeno značajnije korištenje, čime je izgubljen njen potencijalan pozitivan učinak).

PROMET
Sindikat prometa i veza Hrvatske/ SSSH se protivi zapošljavanju stranaca u ovoj djelatnosti, osim pilota (20) i mehaničara zrakoplova i motora-specijalizirani (35).
Planirani broj dozvola za novo zapošljavanje u odnosu na ovu godinu skočio je  za više od 150 posto (s 300 na 765)  od  kojih 600 novih dozvola za vozače teretnog  vozila i 20 za vozače autobusa. Istovremeno,  na HZZ-u  su  evidentirana  633 nezaposlena vozača teretnih vozila i 51 vozač autobusa (studeni 2017.).
Ovdje želimo dodati kako ovih dana pratimo kako se Hrvatska izjasnila protiv prijedloga Komisije koja predlaže da se na razini Europske unije zabrani da vozači kamiona svoj redoviti tjedni odmor od najmanje 45 sati mogu u cijelosti provesti  u kabini vozila već bi im poslodavac trebao osigurati prihvatljiv smještaj. SPVH smatra da su dva dana smještaja u skučenom prostoru bez osnovnih higijenskih uvjeta, ispod razine ljudskog dostojanstva, ma iz koje zemlje radnik dolazio, no Vlada i ovdje podržava poslodavce „...jer im je to administrativni trošak, a i u svijetu nema dovoljno čuvanih parkirališta...“. Očito je da, prema hrvatskoj Vladi,  vozač umjesto da se odmara treba obavljati i drugi posao – čuvati teret! S obzirom na ovu i ovakvu potporu Vlade poslodavcima na daljnjoj dehumanizaciji rada vozača, ne trebamo biti iznenađeni što radnici nerado prihvaćaju duge vožnje u nesigurnim uvjetima rada, potplaćeni, nauštrb obiteljskog i privatnog života. Stoga je nužno naći pravu mjeru između želja i potreba poslodavaca i  radnika, a da bi se to postiglo, Vlada mora uključiti oba socijalna partnera u pronalaženje rješenja, no to je po ne znamo koji puta izostalo.
 
Na kraju, SSSH se ne protivi zapošljavanju stranaca u poljoprivredi i šumarstvu, kulturi, zdravstvu i socijalnoj skrbi, iako po pitanju sezonskih berača Hrvatska samo boljom organizacijom u smislu okupljanja, prevoženja i vraćanja berača može učiniti puno više (sada gotovo da se ne čini ništa), posebice u svjetlu dnevnih vaučera za povremene sezonske poslove u poljoprivredi, uvedenih još prije pet godina. 

Jeste li za vraćanje dobi za starosnu mirovinu na 65 godina:

DA
NE
NE ZNAM