SSSH

PočetnaVijestiNacionalne aktivnostiOdbrojavanje do Sastanka na vrhu EU

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Odbrojavanje do Sastanka na vrhu EU

Zagreb, 7. studenoga 2017. - Europska konfederacija sindikata (ETUC) započela je desetodnevno lobiranje i aktivnosti na društvenim mrežama kako bi se predloženi Europski stup socijalnih prava usvojio na Sastanku na vrhu EU u Göteborgu 17. studenoga. Lobiranje je započeto akcijom ETUC-a, tri belgijska sindikata, uz podršku njemačkog DGB-a i austrijskog OGB-a, sinoćnjim projiciranjem oštre poruke  na zgradi sjedišta Europske komisije u Bruxellesu: „Europskoj uniji istječe vrijeme za ispunjenje obećanja danih radnicima!“.

Europski sindikati traže da usvajanje Socijalnog stupa bude popraćeno konkretnim akcijama i ambicioznim mjerama, te provedbom u praksi novih prava, kao što su pravedne plaće i sigurno zaposlenje.

ETUC je utvrdio 10 ključnih elemenata kojima se lijepe riječi iz Europskog stupa socijalnih prava moraju pretočiti u konkretna i stvarna poboljšanja života radnika, uključujući europski akcijski plan za provedbu, nove europske propise, investicije i bolju europsku ekonomsku politiku koja ispunjava socijalne a ne samo fiskalne ciljeve.

Sindikati su pokrenuli novu web stranicu https://socialrightsfirst.eu/ (uskoro dostupna i na hrvatskom jeziku) pozivajući na „Bolju Europu za radnike: snažniji Stup socijalnih prava“.


Priključite se i vi: pozovite političare i hrvatsku Vladu da podrže Europski stup socijalnih prava – poručite im kako želite više od lijepih riječi i obećanja!

https://socialrightsfirst.eu/#gf_2

Jeste li za vraćanje dobi za starosnu mirovinu na 65 godina:

DA
NE
NE ZNAM