SSSH

PočetnaVijestiNacionalne aktivnostiPrijavite se na on-line edukaciju “Abeceda sindikalizma – Uvod u sindikalni rad i aktivizam”

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Prijavite se na on-line edukaciju “Abeceda sindikalizma – Uvod u sindikalni rad i aktivizam”

Zagreb, 12. listopada – SSSH nastavlja s on-line edukacijama pod nazivom “Abeceda sindikalizma – Uvod u sindikalni rad i aktivizam” u utorak 20. listopada, od 17:30 do 19:30.

Prijavi se na sudjelovanje!

Svi koji se bave sindikalnim radom znaju koliko je danas izazovno učlaniti ljude u sindikat. Jedan od razloga leži u tome što su posebno mladi radnici i mlade radnice jako slabo informirani o sindikatu. Stoga je jedan od najvećih izazova u sindikalnom radu kako im prenijeti ideju sindikalizma i važnosti radničkog organiziranja te ih potaknuti na angažman i aktivizam. Nedavne društveno-ekonomske krize vraćaju u fokus važnost sindikalno organiziranih radnika.

SSSH je pripremio kratku on-line edukaciju koja kritički promišlja teme sindikalizma i sindikalnog rada u modernom društvu.

Trebaju li nam sindikati u suvremenom društvu? Koja je njihova uloga? Što radi sindikat i kako je organiziran? O čemu ovisi snaga sindikata? Zašto biti članom sindikata? Zašto i kako postati sindikalni povjerenik? Kako komunicirati uspjehe sindikata?

Na on-line edukaciji će sudjelovati:

  • Nediljka Buklijaš, stručna suradnica za edukaciju i mlade ( SSSH)
  • Rozana Duplančić, pravna povjerenica (Sindikat trgovine Hrvatske)
  • Ljiljana Matešić, sindikalna povjerenica (Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat)
  • Krešimir Kalčik, sindikalni povjerenik (Sindikat inženjera i tehničara šumarstva)

On-line edukacija Abeceda sindikalizma – Uvod u sindikalni rad i aktivizam je edukacija putem interneta koju organizira SSSH. Namijenjena je sindikalnim aktivistima, odnosno svima koji se po prvi put aktivnije uključuju u sindikalni rad (uključujući nove sindikalne povjerenike i članove sindikalnih povjereništava), a članovi su sindikata udruženih u SSSH.

On-line edukacija će se provesti putem aplikacije ZOOM, a sudionici će se moći aktivno uključiti postavljanjem pitanja.

Svi prijavljeni sudionici dobit će link i lozinku s kojom će se moći priključiti on-line edukaciji, kao i tehničke upute za korištenje aplikacije ZOOM. Potvrda sudjelovanja i navedene informacije bit će poslane najkasnije jedan dan prije održavanja on-line edukacije.

Željeli biste sudjelovati na našim on-line edukacijama, ali ne znate koristiti Zoom? Javite nam se na 01/ 46 55 048 ili educa@sssh.hr. Pomoći ćemo vam da instalirate Zoom na svoje računalo ili mobitel i održati s vama kratki on-line sastanak kako bismo zajedno isprobali i naučili kako koristiti ovu aplikaciju. Vjerujte nam – nije tako komplicirano.

Prijava za sudjelovanje može se ispuniti preko sljedeće poveznice: https://forms.gle/iCBLtdWvQ435fGHo7

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom