SSSH

PočetnaVijestiNacionalne aktivnostiPrimjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo na sve poslodavce i radnike

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo na sve poslodavce i radnike

Zagreb, 6. lipnja 2018. - Temeljem Odluke ministra nadležnog za rad Kolektivni ugovor za graditeljstvo  primjenjuje se na sve poslodavce i radnike u građevinarstvu.

HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske su novirali spomenuti Kolektivni ugovor 20. veljače 2018. potpisivanjem Kolektivnog ugovora o prvim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, s primjenom za članice UPG-a  od 1. ožujka 2018. ("NN", broj 26/ 18.)  

- Budući je ministar nadležan za rad svojoj Odlukom proširio primjenu navedenih izmjena na djelatnost  građevinarstva u RH ovime vas obavještavamo da su svi poslodavci  u građevinarstvu, bez obzira na članstvo u HUP-UPG-u dužni primjenjivati novirani  Kolektivni ugovor za graditeljstvo, što uključuje i primjenu prvih izmjena i dopuna. Odluka ministra o proširenju primjene prvih izmjena i dopuna KUG-a  je objavljena u "Narodnim novinama", broj 49/ 18., 30. svibnja 2018 godine, a stupa  na snagu osmog dana nakon objave  tj . 7. lipnja 2018. godine, poručili su iz Sindikata graditeljstva Hrvatske.


PROČIŠĆENI TEKST KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO 2018.g.

 

Za socijalne partnere HUP–UPG i SGH prvenstveni cilj noviranja KUG-a 2018. godine je bio osiguranje napretka graditeljstva putem:

  • povećanja plaća radnika, poboljšanja uvjeta rada, organizacije rada i produktivnosti,
  • poticanja zapošljavanja i rada u graditeljstvu u RH,
  • proširenja primjene na sve poslodavce i radnike u sektoru, te kontinuirane kontrole primjene u dijelu pravilne uplate doprinosa i poreza, suzbijanja sive ekonomije i rada na crno, te  nelojalne konkurencije.

Stoga, Sindikat graditeljstva Hrvatske poziva sve dionike u  sektoru graditeljstva, posebice  naručitelje i poslodavce kao izvoditelje građevinskih radova da poštuju ugovorene radne standarde (posebice cijenu rada,)  kao važan instrument u ostvarivanju spomenutih ciljeva !

 

Jeste li za vraćanje dobi za starosnu mirovinu na 65 godina:

DA
NE
NE ZNAM