SSSH

PočetnaVijestiNacionalne aktivnostiPrimjena noviranog Kolektivnog ugovora za graditeljstvo proširena na sve poslodavce i radnike u sektoru građevinarstva

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Primjena noviranog Kolektivnog ugovora za graditeljstvo proširena na sve poslodavce i radnike u sektoru građevinarstva

Zagreb, 4. studenoga 2020.  – S 1. studenim 2020. druge i treće izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo primjenjuju se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva. To znači da svi poslodavci i radnici u djelatnosti građevinarstva imaju prava i obveze sadržane u odredbama noviranog Kolektivnog ugovora za graditeljstvo. Dužni su ga poštovati u dobroj vjeri i uz načela jednaka plaća za jednaki rad.

Socijalni partneri u sektoru graditeljstva - Sindikat graditeljstva Hrvatske i HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva noviranim Kolektivnim ugovorom za graditeljstvo za 2020. godinu ugovorili su povećanje bruto osnovnih plaća radnika za 12  posto. Najniže bruto osnovne plaće  prema grupama složenosti posla / kvalifikacijama su ugovorene u rasponu od 4.200 kuna do 11.130 kuna. Osim plaća, povećana su i neka materijalna prava radnika (minimalni iznos dnevnice za rad na terenu povećan je 30 kuna, ugovorena je mogućnost isplate neoporezivog novčanog iznosa za prehranu u visini 400 kuna mjesečno i sl.), dopunom odredbi u području zaštite na radu inzistira se na odgovornosti radnika da se pridržavaju propisanih mjera.

Javni interes za proširenjem primjene drugih i trećih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo potvrdio je ministar nadležan za rad donošenjem Odluke o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. –  druge i treće izmjene i dopune na sve poslodavce i radnike u djelatnosti F Građevinarstvo Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007.

Uz povećanje plaća radnika i poboljšanja uvjeta rada, organizacije rada i produktivnosti, cilj novele Kolektivnog ugovora je održiv razvoj hrvatskog građevinarstva, poticanje na zapošljavanje u graditeljstvu, te suzbijanje sive ekonomije, rada na crno i nelojalne konkurencije kroz proširenu primjenu i uvođenje kontinuiranog nadzora isplata plaća i pravilne uplate doprinosa.

Od izvršne i zakonodavne vlasti Sindikat graditeljstva Hrvatske i HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva očekuju podršku razvoju sektora i brže rješavanje aktualnih problema u sektoru, prije svega, donošenjem zakonodavnog okvira za efikasnu kontrolu isplata plaća ugovorenih ovim ugovorom.


- Naglasila bih da ovaj kolektivni ugovor predstavlja minimum prava radnika koji svi poslodavci, dakle sve fizičke i pravne osobe, domaće i strane, u sektoru graditeljstva moraju poštivati.

S obzirom na postojeće uvjete poslovanja u graditeljstvu, u ime SGH pozivam sve poslodavce da    primjenjuju granski kolektivni ugovor u dobroj  vjeri. To se ponajprije odnosi na usklađivanje plaća radnika na način da one zaista rastu 12 posto, a i više od toga, jer, unatoč pandemiji, u našem sektoru raste opseg radova i zapošljavanje, te prostora za poboljšanje materijalnog položaja radnika ima. Nemojmo zaboraviti da su prosječne plaće u graditeljstvu gotovo 20 posto manje od prosjeka plaća u RH. Realno gledano, ako želimo zadržati radnike i privući mlade u strukovne škole,  plaća i općenito kvaliteta radnih mjesta u graditeljstvu mora biti puno bolja.     

Sto se tiče kontrole primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, za početak očekujemo    donošenje pravnog okvira kojima bi inspekcija rada konačno preuzela kontrolu isplata plaća ugovorenih kolektivnim ugovorima s proširenom primjenom. Sustav kontrole se mora uspostaviti na svim razinama i u svim fazama izvođenja radova, uključujući i sudjelovanje u postupcima javne  nabave, rekla je Jasenka Vukšić, predsjednica SGH.

- Održavanje što više razine investicijske aktivnosti je uvjet za opstanak i razvoj sektora graditeljstva u Hrvatskoj. Zajednički ćemo djelovati prema Vladi RH s ciljem poticanja investicija u javnom sektoru kao motora pokretanja gospodarstva, te donošenja dodatnih mjera i olakšica koje će ohrabriti investitore u gospodarstvu. Zajednički ćemo inicirati izmjenu zakonskog okvira koji bi omogućio građevinskim tvrtkama pravo na razmjernu povećanje ugovorene cijene radova u slučaju rasta troškova plaća nastalih nakon sklapanja ugovora.        
 
Ukazujemo na negativni utjecaj na investicije koji u svom postupanju imaju posrednička, kontrolna i žalbena tijela u projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije. Formalni propusti u proceduri i dokumentaciji o nabavi, koji stvarno ne narušavaju EU pravila financiranja, imaju za posljedicu neopravdane milijunske financijske korekcije, što obeshrabruje potencijalne investitore u Hrvatskoj, te je nužno žurno izmijeniti takvu štetnu praksu. 

Za budućnost graditeljstva od velikog značaja je razvoj strukovnog školstva regionalno raspoređenog i povezanog s gospodarstvom. Sadašnje stanje nije zadovoljavajuće, te država mora utvrđivati planove upisa učenika i kurikulume prema potrebama gospodarstva, a potrebe graditeljstva su velike.       
  
Potpisivanjem izmjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo se utvrđuje porast osnovne plaće u graditeljstvu za 12 posto, a k tome treba dodati neoporezive dodatke prema pozitivnim odlukama Vlade RH (za rad na terenu, prehranu, nagrade za rezultate, potpora za rođenje djece i drugo), što ukupno rezultira za cca 30 posto povećanja neto plaće u odnosu na prije. Ovo povećanje ima za cilj zadržavanje domaćih radnika i  približavanje konkurentnosti plaća u odnosu na zapadne zemlje pri čemu smatram da plaće radnika u graditeljstvu što prije moraju doseći razinu od ½ plaće radnika u SR Njemačkoj. Usporedo s rastom plaća moraju rasti i cijene radova u Hrvatskoj. Najveći razlog što već danas to nije tako i što su plaće ispod toga je izostanak kontrole i nered u provedbi zakona. Od nadležnih tijela državne uprave (Ministarstvo rada, Državni inspektorat, Porezna uprava i dr.)

Očekujemo učinkovitu kontrolu primjene Kolektivnog ugovora na sve subjekte u graditeljstvu, te od svih javnih naručitelja implementiranje kriterija isplate ugovorene plaće prema Kolektivnom ugovoru u postupcima javne nabave, sve kako bi ostvarili lojalnu tržišnu utakmicu i kako bi se suzbijala siva ekonomija i korupcija.

Smatramo da će graditeljstvo postati značajnija grana gospodarskog razvoja Republike Hrvatske koja će povećati postojeći udjel u BDP-u na ciljanu razinu od 8 posto, naglasio je Mirko Habijanec, predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo (KUG) je sklopljen 2015. godine, te je prethodno bio noviran 2018. godine. 

Vezano:
Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo do većih plaća radnika _sssh.hr

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom