SSSH

PočetnaVijestiNacionalne aktivnostiS učenicima završnih razreda riječke Ekonomske škole o sindikalnoj zaštiti prava radnika

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

S učenicima završnih razreda riječke Ekonomske škole o sindikalnoj zaštiti prava radnika

Rijeka, 6. studenoga 2018. - Sindikalna zaštita prava radnika tema je s kojom su učenike završnih razreda Ekonomske škole Mijo Mirković u Rijeci upoznali pravna povjerenica u Uredu SSSH Rijeka Petra Vaci, te aktivist i volonter Sekcije mladih SSSH Ivan Blažević.

Predavanje je održano u sklopu Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, što se obilježava u Školi od 5. do 9. studenoga 2018. godine, nizom aktivnosti i zanimljivih predavanja.

Ova aktivnost rezultat je zajedničkog druženja članova aktivističke grupe lokalnih volontera, 20. travnja 2018., u Radničkom domu u Rijeci, na kojoj su sudjelovali Dorotea Zec, Petra Vaci, Marijana Smokvina i Ivan Blažević,

U prvom dijelu, kolegica Petra je govorila o radu kao pojmu i tumačenje učenika što za njih znači pojam rada. Spomenula je Opću deklaraciju o ljudskim pravima, te kakva je sindikat kao organizacija u sklopu Ustava RH.

S mladima smo raspravljali o njihovim razmišljanjima što su i kakvi uvjeti rada za mlade osobe na hrvatskom tržištu rada, i što mladim radnicima takvi uvjeti rada donose kao što su nesigurnost, potplaćenost, niske plaće, nemogućnost zasnivanja obitelji, odgađanje budućnosti, a to sve proizvode atipični nesigurni oblici rada.

O povijesti sindikalnog aktivizma i borbe je započela sa prvom industrijskom revolucijom, preko borbe radnika za 3x8, te borbe radnika u Chicagu - «Poznati» štrajk je štrajk u Chicagu. Dana 1. svibnja 1886. je 40 000 radnika stupilo u štrajk, zahtijevajući osmosatno radno vrijeme. Tijekom demonstracija dolazi do sukoba s policijom u kojem su stradali mnogi radnici. Druga internacionala, osnovana 1889. (na stotu godišnjicu Francuske revolucije) te je iste godine proglasila 1. svibanj međunarodnim praznikom rada. Tijekom sljedećih nekoliko godina na taj su se dan organizirale masovne radničke demonstracije u spomen na čikaško krvoproliće.

U drugom dijelu prezentacije se govorili o onome što je osnovna zadaća sindikata. U ovo dijelu je kolega Ivan govorio kako i na koji način radi sindikat i podružnica u jednom društvu u turističkom sektoru. O radničkim materijalnim i nematerijalnim pravima koji su sastavni dio svakog kolektivnog ugovora i tok pregovaranja, te u slučaju kršenja isto kako sindikat mora i treba reagirati brzo u korist svojih članova.

Učenicima su predstavljena određena prava radnika koja regulira Zakon o radu Republike Hrvatske i ona prava za koje se sindikat mora izboriti u okviru kolektivnog ugovora da ista budu povoljnija i bolja za radnike u određenom sektoru ili na razini društva.

Govorili smo o kampanji SSSH Rad po mjeri čovjeka te o prijašnjim kampanjama Saveza kao što su suzbijanje rada na crno, neisplata plaća itd.

Spomenuli smo i prosvjed vezano za rad do 67 godine i važnosti zašto se treba oduprijeti prijedlogu Vlade RH i kakav to ima utjecaj na sve sadašnje i buduće generacije radnika/ica.
 

Hoćete li potpisati za raspisivanje referenduma o promjenama uvjeta za umirovljenje?

DA
NE
RAZMIŠLJAM