SSSH

PočetnaVijestiNacionalne aktivnostiSindikalne središnjice i udruge predlažu promjene za pokretanje i provedbu referenduma

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Sindikalne središnjice i udruge predlažu promjene za pokretanje i provedbu referenduma

Zagreb, 13. studenoga 2013. -  U kontekstu aktualnih ustavnih promjena, sindikalne središnjice (Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati, Hrvatska udruga radničkih sindikata, Udruga radničkih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata) i udruge ( GONG, Zelena akcija, Pravo na grad i Baza za radničku inicijativu i demokraciju, uz potporu koalicije Platforma 112) traže olakšanje pokretanja i provedbe državnog i lokalnog referenduma, kao oblika neposrednog odlučivanja birača u obavljanju državne vlasti, uz preciziranje pitanja o kojima se ne može odlučivati putem referenduma (ustavne vrijednosti) te osiguranje transparentnosti financiranja i medijskog praćenja referendumskih kampanji.

Cjeloviti Prijedlog ustavnih i zakonskih promjena (izmjene Ustava RH, Zakona o referendumu, Zakona o Ustavnom sudu), koji je uručen svim saborskim klubovima zastupnika, Radnoj skupini za ustavne promjene te nadležnom Ministarstvu uprave danas su na konferenciji za novinare u Radničkome domu prezentirali Berto Šalaj, predsjednik Vijeća GONG-a i profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Dragan Zelić, izvršni direktor GONG-a, Bernard Ivčić, predsjednik Upravnog odbora Zelene akcije i Ana Milićević Pezelj, izvršna tajnica SSSH.

Predlaže se:

1. uvjet prikupljanja 5% potpisa birača (ili fiksna brojka približna ovom postotku – 200 tisuća potpisa) za državni referendum.

2. uvjet prikupljanja 5% potpisa birača za jedinice lokalne i regionalne samouprave

3. razdoblje od 45 radnih dana za prikupljanje potpisa.

4. određivanje lokacija na kojima se ne smije prikupljati potpise te za definiranje i uvođenje sankcija za neprihvatljiv pritisak na građane za potpisivanje inicijativa. Protivimo se ograničenju prikupljanja potpisa na lokacije ureda državnih institucija – osim što će gomilati velike troškove po državni proračun, razmještaj državnih ureda dovest će do diskriminacije građana koji žive u manjim ruralnim sredinama i perifernim dijelovima države.

5. izuzimanje sljedećih pitanja iz referendumskog odlučivanja: (1) pitanja kojima se ugrožavaju najviše vrednote ustavnog poretka definirane u članku 3. Ustava RH „sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav”; (2) pitanja kojima se ugrožava nacionalna sigurnost i obrana; (3) pitanja koja se izravno odnose na proračun i poreze (pitanja koja imaju neizravne financijske učinke su naravno dopuštena); (4) obaveze koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma; (5) pitanja koja se tiču imenovanja u nadležnosti Sabora.

6. očitovanje Ustavnog suda o ustavnosti sadržaja referendumskog pitanja u roku 30 dana od prikupljanja početnih 10 tisuća skupljenih potpisa (za to vrijeme miruje rok za prikupljanje potpisa).

7. umjesto izlaznih kvota koje smatramo protivnima samoj logici izravnog odlučivanja birača, predlažemo uvođenje kvoruma za valjanost odluke na referendumu. Odluka na referendumu bi se donosila ukoliko je za nju glasala većina birača koji su pristupili referendumu uz uvjet da ta većina čini najmanje:

- 50% +1 ukupnog broja birača za izmjene Ustava
- 35% +1 ukupnog broja birača za izmjene organskih zakona
- 25% +1 ukupnog broja birača za izmjene zakona, lokalni referendum i ostala pitanja

8. da se, u skladu s načelom paralelizma procedura, odluka donesena na referendumu može izmijeniti samo novom referendumskom odlukom, što je onda i poticaj vlastima da uključe i potaknu građane u odlučivanje ukoliko njihov politički program odstupa od određene referendumske odluke.

9. donošenje novog Zakona o referendumu odmah nakon izmjena Ustava kojim će se urediti niz tehničkih pitanja ključnih za transparentnost referendumskog postupka, kao što su provjera prikupljenih potpisa, osnivanje i objava odluke organizacijskog odbora, medijsko praćenje kampanje, financiranje kampanje, promatranje referenduma, savjetodavni referendum.

Usporedbu uvjeta za raspisivanje referenduma na inicijativu građana moguće je pogledati u Analizi GONG-a: 
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/AnalizareferendumauHrvatskojuodnosunaeuropskestandarde2.pdf

Iz medija:
http://www.h-alter.org/vijesti/hrvatska/referendum-treba-postati-korektiv-losih-odluka-politicke-elite

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom