SSSH

PočetnaVijestiNacionalne aktivnostiSkupovi povjerenika sindikata udruženih u SSSH

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Skupovi povjerenika sindikata udruženih u SSSH

Zagreb, 9. srpnja 2018. - Provedba kampanje Rad po mjeri čovjeka, koja je započela konferencijom i Proljetnom školom SSSH održanima u svibnju, nastavljena je tijekom lipnja i srpnja skupovima povjerenika sindikata udruženih u SSSH, koji su održani u ukupno 12 teritorijalnih ureda

Cilj skupova bio je informirati povjerenike o konceptu i kampanji Rad po mjeri čovjeka, raspraviti aktivnosti koje je moguće poduzeti na razini poslodavca u borbi za bolju kvalitetu radnih mjesta, ispitati potrebe i očekivanja od podrške SSSH radu na razini poslodavca, te ujedno prikupiti ideje za pripremu prijedloga programskog usmjerenja SSSH za mandatno razdoblje 2018.-2022.

Skupovi povjerenika održani su u razdoblju od 5. lipnja do 6. srpnja i to u Sisku, Karlovcu, Splitu, Dubrovniku, Zagrebu, Rijeci, Puli, Bjelovaru, Zadru, Slavonskom Brodu, Osijeku i Čakovcu. Na skupovima je prisustvovalo ukupno 238 sudionika, od čega je oko jedna trećina sudionika prvi puta bila na ovakvom skupu. Najviše sudionika, njih 36, bilo je u Osijeku, a najmanje, njih 8, u Dubrovniku. Pojedinačno najveći broj sudionika bili su predstavnici SSKH (62), PPDIV-a (34), SMH-IS (32), STUH-a (15), SPIVH (14) i STH (10), dok su ostali sindikati bili zastupljeni s po manje od 10 predstavnika.

Na svim skupovima sudjelovao je predsjednik SSSH Mladen Novosel, a skupove su u paru moderirali Darko Šeperić, izvršni tajnik za edukaciju i projekta, Dijana Šobota, izvršna tajnica za međunarodne odnose i razvoj organizacije, Ana Milićević Pezelj, izvršna tajnica za socijalni dijalog i javne politike, Nediljka Buklijaš, stručna suradnica za edukaciju i mlade te Sunčica Brnardić, stručna suradnica za projekte.

Skupovi su održani metodom strukturirane rasprave, koja je omogućila svim sudionicima aktivni doprinos u oblikovanju zajedničkih zaključaka, ideja i prijedloga o tome kako, zajedničkim radom na svim razinama sindikalnog organiziranja, možemo poboljšati kvalitetu radnih mjesta u Hrvatskoj.
Na svakom skupu, nakon upoznavanja s konceptom Rad po mjeri čovjeka i sadržajem šest dimenzija (dobra plaća, zaštita zdravlja, sigurnost, glas na radnom mjestu, radno vrijeme, učenje i napredovanje) koje čine dobro radno mjesto, od sudionika je zatraženo da pokušaju odrediti zbog koje dimenzije ih članovi najčešće kontaktiraju, u kojoj dimenziji su dosad imali najviše uspjeha u sindikalnom radu te što misle gdje su najveće šanse da u idućem razdoblju napravimo promjenu.

Na svim skupovima, većina sudionika izjasnila se da je plaća najčešći razlog zbog kojeg im se članovi obraćaju, nakon čega slijede radno vrijeme i sigurnost. Na pitanje u kojoj su dimenziji dosad imali najviše uspjeha u svom sindikalnom radu, najveći broj povjerenika ocijenio je da je to zaštita zdravlja ili radno vrijeme.

Upitani na kojem području smatraju da postoje najveće šanse za nove sindikalne uspjehe u narednom razdoblju, najviše sudionika je reklo da je to sigurnost ili dobra plaća, iako ih se dosta izjasnilo i za zaštitu zdravlja i glas na radnom mjestu.

Nakon prvog dijela, sudionici su u grupama nastavili raspravljali i prikupljati ideje o konkretnim ciljevima koje bi trebalo pokušati ostvariti u pojedinim dimenzijama, kao i o novim aktivnostima koje bi se mogle poduzeti da se ti ciljevi ostvare. Raspravljeno je, i zabilježeno, mnogo korisnih i vrlo konkretnih ideja o tome što bismo mogli pokušati ugraditi u kolektivne ugovore, ili na drugi način ostvariti, kako bismo radna mjesta učinili sigurnijima, bolje plaćenima i zdravijima, s bolje organiziranim radnim vremenom, boljim mogućnostima učenja i napredovanja za radnike, kao i kako bismo ojačali ulogu sindikata i radničkih predstavnika na radnom mjestu (dimenzija „glas na radnom mjestu“).

U raspravi o svim dimenzijama, često se ponavljalo da trebamo osigurati bolju primjenu, odnosno poštivanje zakona i kolektivnih ugovora (npr. vezano uz zapošljavanje na vrijeme i primjenu pravila zaštite na radu), uključujući, ako je potrebno, pozivanjem Inspekcije rada, sudskim tužbama i aktivnostima pritiska na poslodavca (ankete, skupovi radnika i sl.), ojačati i unaprijediti aktivnosti informiranja i edukacije članova o njihovima pravima, ali i sindikalnim aktivnostima, te redovito educirati sindikalne povjerenike u cilju bolje borbe za prava radnika.
Ideje koje su prikupljenje tijekom skupova, a koje je nemoguće sve prepričati u ovom članku, bit će iskorištene pripreme prijedloga programskih dokumenata za VIII. Kongres SSSH koji se održava u studenome ove godine. 

U drugom dijelu svakog skupa, provedena je rasprava o potrebama i očekivanjima sindikalnih povjerenika od SSSH, odnosno o tome kako teritorijalni uredi i Ured predsjedništva V SSSH mogu pomoći povjerenicima u njihovom svakodnevnom radu na razini poslodavca. Najznačajnije potrebe sindikalnih povjerenika na terenu uključuju podršku u kolektivnom pregovaranju, pravnu pomoć članovima, edukaciju i pravnu podrška povjereniku, a zatim slijede podrška u komunikaciji s poslodavcem, podrška u vođenju podružnice, sastanci povjerenika i rad s medijima. Gotovo na svakom skupu povjerenika, sudionici su istaknuli posjete podružnicama od strane vodstva SSSH kao važan element u njihovom sindikalnom radu. 

U svojim evaluacijama sudionici su izuzetno pozitivno ocijenili organiziranje sindikalnih skupova na ovakav način, te su isticali važnost redovitog organiziranja skupova, u prosjeku dva puta godišnje, kako bi se sindikalni povjerenici na terenu informirali o aktivnostima SSSH i sindikata, dobili priliku raspravljati o svojim prijedlozima, potrebama i očekivanjima, te razmijeniti sindikalna iskustva s drugim kolegama. 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom