SSSH

PočetnaVijestiProjekti Bipartitne sektorske radionice o trendovima u kolektivnom pregovaranju

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Bipartitne sektorske radionice o trendovima u kolektivnom pregovaranju

Zagreb, 19. svibnja 2015. – Nakon bipartitne sektorske radionice o trendovima u kolektivnom pregovaranju u sektoru metalske industrije, s naglaskom na granski kolektivni ugovor, u sklopu projekta „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju“, čiji je SSSH nositelj, a partneri u provedbi projekta Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) te tri granska sindikata udružena u SSSH, Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH), Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH) i Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS), u Radničkom je domu održana i bipartitna radionica „Kolektivno pregovaranje u sektoru ugostiteljstva – drugi krug pregovora“.

U ponedjeljak, 25. svibnja, u Radničkom će domu biti održana i treća bipartitna sektorska radionica „Politika plaća u  sektoru   graditeljstva i  Kolektivni ugovor za graditeljstvo“. 

U sklopu projektnim aktivnosti slijede četiri regionalne radionice o trendovima u kolektivnom pregovaranju za sindikalne povjerenike i predstavnike individualnih poslodavaca, a projekt će završiti finalnom konferencijom posvećenom kolektivnom pregovaranju. Bit će izrađena i internetska stranica projekta, putem koje će se pristupati bazi kolektivnih ugovora, te na kojoj će biti javno dostupni svi ostali materijali izrađeni u sklopu projekta, kao i drugi prikupljeni materijali na temu kolektivnog pregovaranja.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom