SSSH

PočetnaVijestiProjektiO energetskoj učinkovitosti i zaštiti ugroženih kupaca energije

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

O energetskoj učinkovitosti i zaštiti ugroženih kupaca energije

Zagreb, 15. studenog 2012. – Radionicom u Zagrebu završen je niz od pet regionalnih fokus grupa na temu energetske učinkovitosti i zaštite ugroženih kupaca energije, održanih tijekom listopada i studenogi u Rijeci, Splitu, Osijeku, Čakovcu i Zagrebu.
Na regionalnim fokus grupama s članovima županijskih GSV-a te predstavnicima udruga, tijela državne i lokalne uprave, medija i drugih zainteresiranih dionika raspravljano je o nacrtu Nacionalnog akcijskog plana za poticanje energetske učinkovitosti  za razdoblje 2014.-2016. koji će, kao rezultat projekta, biti predložen Ministarstvu gospodarstva. Financijske mjere poticanja energetske učinkovitosti usmjerene prema građanima, koje je osmislio projektni tim, sadrže i socijalnu komponentu, tj. predviđeno je da socijalno ugroženi građani, osim financijske potpore od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za mjere unapređenja energetske učinkovitosti mogu ostvariti i dodatne potpore iz sredstava namijenjenih socijalnoj skrbi. Ulaganjem u poboljšanje energetske učinkovitosti stambenih objekata socijalno ugroženih građana ostvaruje se istovremeni pozitivni učinak na zaštitu okoliša (smanjenje emisije stakleničkih plinova) i na njihov socijalni status (smanjenje troškova za energiju).
Osim mjera predviđenih akcijskim planom, na radionicama je raspravljano i o mjerama zaštite ugroženih kupaca energije u kontekstu liberalizacije tržišta energenata u RH. Naime, budući da je nedavno stupio na snagu novi Zakon o energiji, kojim cijene energenata postaju tržišta kategorija na koju Vlada više neće moći utjecati, u tijeku je razrada modela socijalne pomoći za podmirivanje troškova energije socijalno ugroženim građanima. Projekt CENEP stoga nastoji potaknuti javnu raspravu među zainteresiranim dionicima i stručnom javnosti, te se konkretnim prijedlozima uključiti u pronalaženje modela socijalne potpore koji bi na učinkovit način zaštitio socijalno ugrožene kupce energije.
Regionalne fokus grupe organizirane su u sklopu projekta IPA „Sudjelovanje građana u planiranju mjera energetske učinkovitosti“ (CENEP), koji zajednički provode SSSH, Društvo za oblikovanje održivog razvoja, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Institut za međunarodne odnose. Više informacija o projektu CENEP, uključujući i nacrt Nacionalnog akcijskog plana za poticanje energetske učinkovitosti, možete pronaći na www.cenep.net.
 

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom