SSSH

PočetnaVijestiProjektiRadionice o kolektivnom pregovaranju

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Radionice o kolektivnom pregovaranju

Osijek, 11. rujna 2016. – Radionicom o znanjima i vještinama kolektivnoga pregovaranja, koja je održana 11. rujna u hotelu Waldinger u Osijeku, započeo je ciklus regionalnih radionica koje se održavaju u sklopu projekta "Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju". Radionica je okupila 30-ak predstavnika sindikata i poslodavaca uključenih u procese kolektivnoga pregovaranja na razini poduzeća, a organizirao ju je SSSH u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca i udruženim sindikatima koji sudjeluju kao partneri u provedbi projekta (SMH-IS, SGH i STUH).

U uvodnome dijelu radinice, Darko Šeperić i Petra Šprajaček iz SSSH sudionicima su predstavili dosadašnje aktivnosti i rezultate projekta, a posebno Praktični priručnik o kolektivnom pregovaranju i bazu kolektivnih ugovora. Vesna Mlinarić (SMH-IS) i Ivan Sarić (HUP) potom su sudionike uveli u temu radionice kroz kraća izlaganja o zakonodavnom okviru i fazama procesa kolektivnoga pregovaranja. Glavni dio radionice sastojao se od praktičnoga rada u kojemu su sudionici, podijeljeni u šest pregovaračkih odbora, simulirali kolektivno pregovaranje na zadane teme. Nakon završetka pregovora svake grupe, uslijedili su komentari voditelja radionice i grupna rasprava.

Nakon Osijeka, iduće se radionice održavaju u Opatiji, 17. rujna, Varaždinu, 18. rujna i Zagrebu, 22. rujna. Projekt završava finalnom konferencijom koja će biti održana u Zagrebu, 14. listopada.

Projekt "Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju" provodi SSSH u partnerstvu s HUP-om, SMH-IS, SGH i STUH-om. Projekt je ukupne vrijednosti 110.996 eura, a 90 posto navedenog iznosa financiran je iz Europskoga socijalnoga fonda.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom