SSSH

PočetnaVijestiProjektiZavršen projekt

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Završen projekt

Zagreb, 3. srpnja 2020. – Današnjim danom završava provedba projekta "Zajedno smo jači", koji je SSSH provodio od listopada 2018. godine.

Cilj projekta bio je ojačati kapacitete SSSH i udruženih sindikata u zastupanju interesa svojih članova.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.497.833,92 kn, a u potpunosti je financirana sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i sredstvima Državnog proračuna RH.

Kao partneri u provedbi projekta sudjelovali su Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH), Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske (EKN), Sindikat trgovine Hrvatske (STH), Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS) i Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH).

Aktivnosti i rezultati projekta namijenjeni su svim udruženim sindikatima i njihovim članovima.

Kao partner u aktivnostima vezanima uz mlade sudjelovala je i Mreža mladih Hrvatske (MMH).

Ponosni smo što nastavljamo koristiti dostupna sredstva Europske unije kako bismo ojačali SSSH i naše sindikate, te svima onima koji su dio naše sindikalne obitelji omogućili nova znanja i nove alate korisne za sindikalni rad.

U nastavku donosimo pregled samo nekih rezultata projekta, koji su najkorisniji za svakodnevni sindikalni rad, kao i linkove, odnosno upute, o tome kako članovi sindikata udruženih u SSSH mogu doći do njih.


Mobilna aplikacija SSSH

Mobilna aplikacija SSSH namijenjena je sindikalnim povjerenicima, radničkim predstavnicima i aktivistima sindikata udruženih u SSSH

Za korištenje punih funkcionalnosti aplikacije potrebno je registrirati se i potom prijaviti unutar aplikacije sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Korisnički račun mogu dobiti svi članovi naših sindikata.

Aplikacija omogućuje najbrže informiranje o aktivnostima SSSH i sindikata (putem grupnih poruka, o kojima se može i raspravljati unutar aplikacije), kao i slanje pitanja, komentara ili ideja vezanih uz sindikalni rad Saveza ili sindikata.

Moguće je razmjenjivati poruke s drugim sindikalistima, te pronaći njihove kontakte u adresaru.

Tu je i sažeti pregled radnih prava, upute o dobivanju pravne pomoći, savjeti za sindikalni rad i pristupnica za učlanjivanje novih članova.

Aplikacija je dostupna u verziji za Android i iOS.

Sve informacije o aplikaciji, uključujući upute za registraciju i upute za korištenje možete pronaći na www.app.sssh.hr.


Sindikalni priručnik SSSH

Sindikalni priručnik SSSH zamišljen je kao uvodni materijal u sindikalni rad.

U obliku pitanja i odgovora, kroz sedam poglavlja, obrađuju se osnovne informacije o sindikatu i sindikalizmu, ulozi sindikalnog povjerenika, učlanjivanju i organiziranju, rješavanju problema članova i kolektivnom pregovaranju.

Priručnik je materijal koji se može dati svakom novom sindikalnom povjereniku i aktivistu, za upoznavanje sa sindikatom i sindikalnim radom. On je prvi korak u edukaciji novih sindikalista, koja se potom nastavlja sudjelovanjem na tečajevima Educe.

Sindikalni priručnik tiskan je u nakladi od 2.000 primjeraka, koja je na raspolaganju svim udruženim sindikatima, odnosno sindikalnim povjerenicima i podružnicama.

Za primjerke koji su vam potrebni, obratite se na educa@sssh.hr ili 01 46 55 048.


Zajedno smo jači – brošura o SSSH

Brošura o SSSH namijenjena je informiranju sindikata, sindikalnih povjerenika, aktivista i članova o organizaciji i aktivnostima koje SSSH poduzima za naše članove.

Unutar naše organizacije cilj brošure je jačanje osjećaja pripadnosti zajedničkoj hrvatskoj, europskoj i svjetskoj sindikalnoj obitelji.

Brošura također služi informiranju onih koji još nisu u našoj organizaciji (sindikalno neorganiziranih radnika i neudruženih sindikata) o tome što je SSSH i zašto mu se pridružiti.

Elektroničku verziju brošure možete preuzeti ovdje.

Za tiskane primjerke koji su vam potrebni obratite se na educa@sssh.hr ili 01 46 55 048.

 

Webinari – edukacija putem interneta

Zbog epidemije koronavirusa morali smo odgoditi razvoj i provedbu novih tečajeva Educe, ali smo zato umjesto njih proveli šest webinara, odnosno kraćih edukacija putem interneta.

Webinari su održani u obliku video-konferencija, s jednim ili dva glavna govornika, dok su svi sudionici imali mogućnost komentirati i postavljati pitanja, bilo javljanjem uživo, bilo pisanim putem.

Pri izboru tema pokušali smo dati odgovor na neka pitanja i situacije vezane uz trenutnu situaciju epidemije koronavirusa, odnosno njezin utjecaj na radne odnose i sindikalni rad.

Webinari su održani na sljedeće teme:
• Radna prava tijekom koronakrize,
• Organiziranje i učlanjivanje u vrijeme koronakrize,
• Socijalni dijalog s poslodavcima i Vladom u vrijeme korone,
• Kako se nositi sa stresom u kriznim vremenima,
• Kako bolje razumjeti i kontrolirati konfliktne situacije i
• Kako organizirati radno vrijeme po mjeri čovjeka.

Ako želite dobiti linkove na snimke webinara i kratke pisane sažetke sadržaja webinara obratite nam se na educa@sssh.hr ili 01 46 55 048.

Planiramo nastaviti s praksom webinara i u budućnosti, kombinirajući ih s redovnim tečajevima Educe. Webinari ne mogu i neće zamijeniti klasičnu edukaciju, ali joj mogu biti korisna dopuna koja omogućuje sudjelovanje većem broju ljudi i obrađivanje posebno aktualnih tema.

 

radpomjeri.eu

Nova internetska stranica radpomjeri.eu, izrađena u okviru projekta, namijenjena je upoznavanju šire javnosti s radničkim pravima i promoviranju sindikalnog organiziranja (uključujući olakšavanje zainteresiranim radnicima da pronađu sindikat udružen u SSSH u koji se mogu učlaniti.

Uz pregled radnih prava i opće informacije o sindikalnom organiziranju, stranica sadrži i posebnu sekciju posvećenu radničkim pravima u vrijeme koronakrize. Tu su i tražilica sindikata, blog, svjedočanstva radnika i drugi zanimljivi sadržaji.

Stranica ima ambiciju postati ključno mjesto u hrvatskom internetskom prostoru za informacije o radnim pravima i sindikalizmu.

Za potrebe promiviranja stanice pokrenuta je i kampanja na Facebooku.

 

Mali vodič za veliku borbu

Mali vodič za veliku borbu je brošura o radnim pravima i sindikalnom organiziranju, namijenjena prvenstveno mladima, ali i svima koje ova tema zanima.

Kroz 13 poglavlja na jednostavan ali informativan način objašnjavaju se različita područja radnog prava, ali i način funkcioniranja tržišta rada i principi kolektivne radničke borbe, odnosno sindikalnog organiziranja.

Elektroničku verziju priručnika možete preuzeti ovdje.

Uz brošuru pripremljen je i prateći letak, pod nazivom Mali letak za veliku borbu.

Za tiskane primjerke obratite nam se na educa@sssh.hr ili 01 46 55 048.

 

Treninzi za sindikalne timove

U sklopu projekta osmišljen je koncept treninga za sindikalne timove, odnosno grupe sindikalista koje se zajednički bave nekim aspektom sindikalnog rada (npr. veća sindikalna povjereništva, članovi nekog tijela sindikata, članovi sekcija i sl.).

Kroz dinamični i interaktivni trening članovi tima imaju priliku bolje upoznati svoje snage, naučiti raditi zajedno, te analizirati situaciju u kojoj se nalaze i isplanirati svoje buduće aktivnosti.

Tijekom projekta, trening je održan za članice Ženske sekcije SSSH, članove i članice Glavnog odbora Sindikata trgovine Hrvatske te za sindikalna povjereništva nekoliko podružnica Sindikata graditeljstva Hrvatske.

Čim se epidemiološka situacija popravi, trening za sindikalne timove, čije trajanje i sadržaj prilagođavamo svakoj konkretnoj zainteresiranoj grupi, ponudit ćemo svim udruženim sindikatima i njihovim podružnicama, kao redovni dio edukacijskih aktivnosti sustava EDUCA@SSSH.

 

Treninzi za mlade sindikalne aktiviste

Tijekom projekta održana su četiri treninga za mlade sindikalne aktiviste udruženih sindikata, na kojima je sudjelovalo ukupno njih 40.

Sadržaj treninga obuhvatio je osnovno upoznavanje sa sindikatom i sindikalnim radom, ali i izravno usmjeravanje mladih aktivista ka uključivanju u konkretne sindikalne aktivnosti. Već tijekom trajanja projekta, većina uključenih mladih aktivista sudjelovala je i u barem jednoj dodatnoj sindikalnog aktivnosti, na razini SSSH, svog sindikata ili svoje podružnice.

Velik dio ovih aktivista sudjelovao je i na konferenciji pod nazivom Mladi u sindikatu 21. stoljeća, na kojoj je vođen strukturirani dijalog između mladih aktivista i sindikalnih lidera, koji je rezultirao i konkretnim zaključcima.


Ostali rezultati projekta

Radeći na daljnjem razvoju našeg sustava sindikalnog osposobljavanja EDUCA@SSSH, definirali smo kompetencije, odnosno znanja i vještine koje su potrebne za obavljanje funkcija sindikalnog povjerenika, člana radničkog vijeća i povjerenika radnika za zaštitu na radu. Popis ovih znanja i vještina služit će nam kao vodič u razvoju novih i unapređenju postojećih tečajeva EDUCE.

Grupa od deset novih trenera iz SSSH i šest udruženih sindikata prošla je šestodnevni program osposobljavanja trenera. Kroz ovaj program stekli su razumijevanje procesa obrazovanja odraslih te imali prilike u praksi raditi na svojim trenerskim vještinama. Novi treneri pridružuju se već postojećim trenerima EDUCE, šireći skupinu ljudi na koje možemo računati u pripremi i provedbi naših tečajeva.

Tijekom projekta izrađen je Strateški plan SSSH za razdoblje 2020. – 2022., odnosno do idućega Kongresa. Strateški plan konkretnije razrađuje prioritete rada zacrtane Programom rada s Osmog kongresa SSSH, te predstavlja važan korak u razvoju naše organizacije. Izrada Strateškog plana započeta je na radionici održanoj u veljači 2019., a dovršena na Jesenskoj školi SSSH u prosincu iste godine.

Održano je i nekoliko edukacija za sindikalne stručnjake: usavršavanje pravnika SSSH i udruženih sindikata, radionica o analizi i komuniciranju javnih politika i radionica o internom komuniciranju.

U sklopu projekta održano je i pet regionalnih rasprava, odnosno skupova sindikalnih povjerenika, na kojima je raspravljano o rezultatima akcije 67 je previše i prioritetima SSSH u narednom razdoblju.

Informativne radionice i treninzi za mlade o sindikatu i radničkim pravima, koje smo počeli provoditi prije epidemije, tijekom 2020. godine prebačeni su u formu edukacije putem interneta. Zahvaljujući njima, više od 200 mladih, srednjoškolaca završnih razreda i studenata, imalo je priliku upoznati se s radnim pravima i principima sindikalnog organiziranja, ali i s SSSH i našim sindikatima.

Uz to, proveli smo on-line trening za aktiviste i nove povjerenike sindikata pod nazivom „Abeceda sindikalizma – Uvod u sindikalni rad i aktivizam“.

Održana je i jedna radionica umrežavanja aktivista sindikata i civilnog društva, koja predstavlja još jedan mali ali važan korak u suradnji SSSH s udrugama koje dijele interese i vrijednosti slične našima i koja se pokazala važnom i korisnom u nizu konkretnih  zajedničkih akcija (kampanja Vrijedim više, referendumske akcije i drugo.)
 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom