SSSH

PočetnaVijestiProjektiZavršna konferencija projekta „Paritetnim fondom do jačanja socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva – SOGRADI“

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Završna konferencija projekta „Paritetnim fondom do jačanja socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva – SOGRADI“

Zagreb, 8. srpnja 2016. – Nakon jučerašnje završne konferencije projekta SSSH „EDUCA – Novi sustav sindikalnog osposobljavanja“, danas je održana i završna konferencija projekta „Paritetnim fondom do jačanja socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva – SOGRADI“, što ga provodi Hrvatska udruga poslodavaca - Udruga poslodavaca graditeljstva, s partnerima Sindikatom graditeljstva Hrvatske i udrugom Stowarzyszenie B-4, u razdoblju od 27. srpnja 2015. do 26. srpnja 2016. godine.

U sklopu konferencije održana su i dva panela. U prvome – Prijedlog modela paritetnog fonda u građevinskoj industriji sudjelovali su Marijana Bađun i Predrag Bejaković (Institut za javne financije), Dragan Brtan, ekonomski stručnjak, i Marta Vidaković Mukić, pravna stručnjakinja. U drugome – Paritetni fond: Iskustva i očekivanja sudjelovali su Darko Jambreković, Radnik Križevci, Jasenka Vukšić (SGH), Bernd Merz (BG-BAU) i Boris Antunović (HUP-Koordinacija ZNR).

Kako se, među ostalim, moglo čuti, postoji suglasje obiju strana, sindikalne i poslodavačke, o potrebi osnivanja paritetnog fonda, ali koji bi morao biti zanimljiv i društvu u cjelini. U svijetu postoje paritetni fondovi za različite namjene, ali se sudionici ovoga projekta zalažu fond čije je područje obuhvata sektorsko strukovno obrazovanje i izobrazba/prevencija, te naknada štete ozlijeđenom radniku. U prijedlogu modela paritetnog fonda u graditeljstvu RH, napominju kako je potrebno donošenje posebnog zakona o paritetnim fondovima i horizontalno usklađivanje zakonodavnog okvira, kao i omogućavanje osnivanja paritetnih fondova putem granskih kolektivnih ugovora.

Paritetni socijalni fondovi temelj su održivog razvoja sektora graditeljstva kao institucije neprofitnog osiguranja. Desetljećima su prisutni u građevinskoj industriji zapadnoeuropskih zemalja kao model socijalnog partnerstva, a odlikuje ih solidarnost, sigurnost, transparentnost i ravnoteža između potreba poslodavaca i radnika.

Opći cilj projekta SOGRADI je priprema podloga za donošenje odluke o osnivanju paritetnog fonda u sektoru graditeljstva Republike Hrvatske.

U projektu Paritetnim fondom do jačanja socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva – SOGRADI provedena je analiza stanja zaštite na radu u sektoru graditeljstva, analizirani troškove provedbe zaštite na radu u sektoru graditeljstva, ozljede na radu u sustavu obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, pripremljen je pregled sustava paritetnih fondova u graditeljstvu Europske unije, detaljno upoznata dobra europska praksa na njemačkom primjeru paritetnog fonda BG BAU i analiziran hrvatski pravni okvir, kao temelj na kojem je osmišljen model za uspostavu paritetnog fonda u sektoru graditeljstva Republike Hrvatske.
K tome, za radnike i poslodavce u sektoru pripremljen je praktični priručnik Osnove zaštite na radu na gradilištu u cilju unapređenja sigurnosti, sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom te zaštite zdravlja na radu na gradilištu.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u programu 2007.-2013., Jačanje socijalnog dijaloga – Faza II, broj poziva: HR.5.1.03.

SOGRADI _ projektni letak

OSNOVE ZAŠTITE NA RADU NA GRADILIŠTU _ brošura

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom