SSSH

PočetnaVijestiZa medijePriopćenja za javnostSUH-ova inicijativa za izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

SUH-ova inicijativa za izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima

Zagreb, 4. siječnja 2017. -  Sindikat umirovljenika Hrvatske uputio je ministru pravosuđa Anti Šprlji inicijativu za izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima. Predložene izmjene odnose se na ugovore o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju koji se često zloupotrebljavaju od strane davatelja uzdržavanja, a na štetu umirovljenika i drugih starijih osoba.

Među ostalim, SUH predlaže:

  • Prilikom ovjere ugovora o doživotnom uzdržavanju ovlaštena osoba je dužna utvrditi da li ugovoru, kao njegov sastavni dio, priloži socijalna anamneza za sklapanje ugovora od strane nadležnog centra za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta primatelja uzdržavanja. Ugovor bez posebnog mišljenja centra za socijalnu skrb je ništavan i ne proizvodi nikakve pravne učinke.
  • Davatelj uzdržavanja ne može istovremeno imati tri ili više važećih ugovora o doživotnom uzdržavanju, te je dužan prilikom sklapanja ugovora predati ovlaštenoj osobi pisanu izjavu o tome.
  • Registar sklopljenih ugovora o doživotnom uzdržavanju vodi se u centru za socijalnu skrb na čijem području živi davatelj uzdržavanja. Registar sadrži podatke o strankama iz ugovora, o datumu sklapanja ugovora, te o imovini koja je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju.
  •  Ugovori o doživotnom uzdržavanju, kojeg sklapaju pružatelji socijalnih usluga (centri za socijalnu skrb, privatni domovi i udomitelji kao i njihovi zaposlenici i članovi njihovih obitelji) ništavni su, te ne proizvode nikakve pravne učinke.
  • Prilikom sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju davatelj uzdržavanja dužan je predati ovlaštenoj osobi (sudac ili javni bilježnik) potvrdu, ne stariju od 30 dana, o nekažnjavanju za kaznena djela protiv života i tijela, te kazneno djelo protiv državne ili privatne imovine.
  • Sporovi vezani za raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju smatraju se hitnim, a sud je dužan donijeti presudu u roku od 6 mjeseci, računajući od dana podnošenja tužbe za raskid ugovora.

Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom