SSSH

PočetnaDokumentiMeđunarodni dokumenti

Međunarodni dokumenti

 • Konvencija o prisilnom ili obveznom radu (br. 29, 1930.)
  NN 5/00
 • Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje (br 87, 1948.)
  NN 3/00
 • Konvencija o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnog pregovaranja (br. 98, 1949.)
  NN 3/00
 • Konvencija o jednakosti plaća (br. 100, 1951.)
  NN 3/00
 • Konvencija o ukinuću prinudnog rada (br. 105, 1957.)
  NN 12(96
 • Konvencija o sigurnosti prilikom upotrebe azbesta (br. 162, 1986.)
  NN 11/03
 • Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (br. 159, 1983.)
  NN 11/03
 • Konvencija o radnicima s obiteljskim obvezama (br. 156, 1981.)
  NN 5/00
 • Konvencija o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu i o radnom okruženju (br. 155, 1981.)
  NN 11/03
 • Konvencija o predstavnicima radnika (br. 135, 1971.)
  NN 5/00
 • Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru (br. 132, revidirana 1970.)
  NN 3/02
 • Konvencija o reviziji završnih članaka (br. 116, 1961.)
  NN 3/00
 • Konvencija o liječničkom pregledu ribara (br. 113, 1959.)
  NN 11/03
 • Konvencija o tjednom odmoru u trgovini i uredima (br. 106, 1957.)
  NN 3/02
 • Konvencija o zaštiti majčinstva (br. 103, revidirana 1952.)
  NN 3/00
 • Konvencija o najnižim standardima socijalne sigurnosti (br. 102, 1952.)
  NN 1/02
 • Konvencija o plaćenom radu pomoraca (br. 91, revidirana 1949.)
  NN 11/02
 • Konvencija o noćnom radu djece u industriji (br. 90, revidirana 1948.)
  NN 6/95
 • Konvencija o svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti kvalificiranih mornara (br. 74, 1946.)
  NN 11/03
 • Konvencija o liječničkom pregledu pomoraca (br. 73, 1946.)
  NN 11/03
 • Konvencija o svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti brodskih kuhara (br. 69, 1946.)
  NN 11/03
 • Konvencija o osiguranju pomoraca za slučaj bolesti (br. 56, 1936.)
  NN 10/03
 • Konvencija o minimumu stručne sposobnosti zapovjednika i časnika trgovačke mornarice (br. 53, 1936.)
  NN 8/03
 • Konvencija o utemeljenju međunarodnog sustava očuvanja prava iz osiguranja za slučaj invalidnosti, starosti i smrti (br. 48, 1935.)
  NN 11/03
 • Konvencija o zapošljavanju žena na poslovima koji se obavljaju pod zemljom u rudnicima svih vrsta (br. 45, 1935.)
  NN 1/02
 • Konvencija o zaštiti od nesreća radnika zaposlenih na utovaru ili istovaru brodova (br. 32, revidirana 1932.)
  NN 8/03
 • Konvencija o označavanju težine na teškim koletima koji se prevoze brodovima (br. 27, 1929.)
  NN 11/02
 • Konvencija o osiguranju poljoprivrednih radnika za slučaj bolesti (br. 25, 1927.)
  NN 11/03
 • Konvencija o osiguranju za slučaj bolesti industrijskih i trgovačkih radnika i domaće posluge (br. 24, 1927.)
  NN 6/95
 • Konvencija o repatrijaciji pomoraca (br. 23, 1926.)
  NN 3/02
 • Konvencija o ugovoru o radu pomoraca (br. 19, 1926.)
  NN 3/02
 • Konvencija o jednakom tretmanu stranih i domaćih radnika u odnosu na odštete za nesreće na radu (br. 19, 1925.)
  NN 11/03
 • Konvencija o naknadama koje se isplaćuju radnicima za profesionalne bolesti (br. 18, 1925.)
  NN 1/02
 • Konvencija o naknadi koja se isplaćuje radnicima za slučaj nesreće na radu (br. 17, 1925.)
  NN 1/02
 • Konvencija o obaveznom liječničkom pregledu djece i mladih osoba zaposlenih na moru (br. 16, 1921.)
  NN 3/02
 • Konvencija o tjednom odmoru u industrijskim poduzećima (br. 14, 1921.)
  NN 1/02
 • Konvencija o upotrebi olovnog bjelila u bojanju (br. 13, 1921.)
  NN 10/03
 • Konvencija o naknadi za nesreću radnicima u poljoprivredi (br. 12, 1921.)
  NN 1/02
 • Konvencija o pravima udruživanja i zajedničkog djelovanja poljoprivrednih radnika (br. 11, 1921.)
  NN 3/00
 • Konvencija o utvrđivanju pogodnosti za pronalaženje zaposlenja pomorcima (br. 9, 1920.)
  NN 3/02
 • Konvencija o naknadi za nezaposlenost u slučaju gibitka ili potonuća broda (br. 8, 1920.)
  NN 3/02
 • Konvencija o zaštiti majčinstva (br 3, 1919.)
  NN 3/00
 • Konvencija o inspekciji rada u poljoprivredi (br. 129, 1969.)
  NN 3/02
 • Konvencija o politici zapošljavanja (br. 122, 1964.)
  NN 11/00
 • Konvencija o inspekciji rada u industriji i trgovini (br. 81, 1947.)
  NN 3/02
 • Konvencija o zabrani i trenutnim djelovanjima za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada (br. 182, 1999.)
  NN 5/01
 • Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje (br. 138, 1973.)
  NN 3/02
 • Konvencija o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje (br. 111, 1958.)
  NN 5/00

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom