Minimalna plaća u 2016. godini 3.120,00 kuna bruto

Zagreb, 30. prosinca 2015. - Vlada RH je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o visini minimalne plaće sukladno kojoj će minimalna plaća od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine iznositi 3.120,00 kuna bruto, što je porast za 90,45 kuna u odnosu na visinu minimalne plaće u ovoj godini. Uredba će se objaviti u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Povećanjem minimalne plaće za gotovo tri posto, povećava se i njezin udio u prosječnoj bruto plaći isplaćenoj u pravnim osobama od siječnja do rujna ove godine na 38,8 posto.

Podsjećamo kako je SSSH, sukladno zaključku Predsjedništva VSSSH, u rujnu ove godine uputio Ministarstvu rada i mirovinskog sustava inicijativu za redefiniranjem pojma minimalne plaće na način da članak 2. Zakona o minimalnoj plaći („NN“, br. 39/13.) glasi:

„Minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za redoviti rad u punom radnom vremenu, za uobičajeni radni učinak.
U iznos minimalne plaće ne ulaze povećanja plaće za koja radnik ima pravo prema posebnom propisu, odnosno za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.“

Kako se navodi u inicijativi, nakon jasno definiranog instituta minimalne plaće, potrebno je odrediti iznos minimalne plaće koji će služiti kao alat suzbijanja siromaštva, te koji će radniku osigurati dostojne uvjete rada.

Stoga SSSH predlaže kako minimalnu plaću treba odrediti u visini 50 posto prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene kod pravnih osoba, temeljem javno objavljenih podataka Državnoga zavoda za statistiku.
 

Vlada povisila iznos minimalne plaće - vlada.hr