Mladi građevinari, arhitekti i geodeti žele povratak pripravništva

Zagreb, 9. lipnja 2017. - Inicijativa Vrijedim više organizirala je u četvrtak tribinu pod nazivom „Gradimo li na dobrim temeljima?“ o utjecaju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) na sektore građevinarstva, arhitekture i geodezije. Na tribini, održanoj u prostorijama Matice hrvatskih sindikata, sudjelovali su stručnjaci, predstavnici sindikata i poslodavaca, mlade osobe koje su same iskusile SOR, kao i veći broj sadašnjih ili bivših studenata spomenutih fakulteta. S obzirom na nedostatak sektorskih analiza učinaka SOR-a na kvalitetu radnih mjesta u pojedinim profesijama, cilj tribine bio je rasvijetliti učinak SOR-a na položaj mladih inženjera i magistara građevinarstva, arhitekture i geodezije na tržištu rada, kao i potaknuti mlade na promišljanje o svojim radnim pravima i aktivističkom angažmanu za njihovo poboljšanje.

Dr. sc. Mislav Stepinac i dr. Saša Ahac s Građevinskog fakulteta govorili su o istraživanju o SOR-u koje su proveli među osobama koje su završile ovaj fakultet, a koje pokazuje da ih nakon SOR-a svega 29 posto ostaje formalno raditi u struci. Početne plaće pritom konstantno opadaju, a ističe se podatak da je  2014. g. od svih ispitanika njih 80 posto ušlo na tržište rada preko mjere SOR. Autori istraživanja smatraju da je nužno što prije vratiti pripravništvo, jer su mladi izuzetno motivirani za rad te u pravilu žele ostati u Hrvatskoj, ali su u ovim uvjetima primorani ići trbuhom za kruhom. Jasmina Trupković, koja je magistrirala geodeziju, i Ana Oršolić, koja je magistrirala arhitekturu, govorile su o osobnim iskustvima stručnog osposobljavanja, koje za njihove struke traje dvije godine. Osim što je teško preživjeti toliko vremena na minimalcu, smatraju i da arhitektima i geodetima nije potrebno toliko dugo da se osposobe za rad. Uz to, SOR je uzrokovao znatan pad plaća visokoobrazovanih mladih u ovim sektorima.

Domagoj Ferdebar iz Sindikata graditeljstva Hrvatske upozorio je da ne smijemo izjednačavati pripravništvo i SOR, jer on nije radni odnos. Mlade je također potakao na aktivizam i organiziranje, istakavši da samo zajedničkim nastupom mogu poboljšati svoj položaj prema poslodavcu. Darko Jambreković, predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca graditeljstva istakao je da sektor graditeljstva danas raste, te su nam potrebni i i građevinari i arhitekti i geodeti, ali da moramo poboljšati njihove radne uvjete ako ih želimo zadržati u Hrvatskoj.

Tribini nije nedostajalo niti komentara iz publike koji su, među ostalim, upozorili da se na studentskim poslovima za koje ne treba nikakva kvalifikacija može zaraditi dvostruko više nego na SOR-u, kao i da SOR sprečava mlade da s se osamostale i zasnuju obitelj, jer im niska naknada to ne omogućava. Iz publike se čuo i zanimljiv zaključak teme: „Mi nismo plaćeni za ono što radimo….Radiš, a nisi plaćen. Točka.“