Raditi na određeno: raširenost, regulacija i iskustva rada putem ugovora na određeno vrijeme u Hrvatskoj

ZAGREB, 18. srpnja 2022. – Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) objavili su publikaciju Raditi na određeno: raširenost, regulacija i iskustva rada putem ugovora na određeno vrijeme u Hrvatskoj. Publikacija Raditi na određeno predstavlja prvo sveobuhvatno istraživanje te vrste u Hrvatskoj te bi trebala doprinijeti boljem razumijevanju rada na određeno, položaja zaposlenih na određeno i različitih aspekata njihove marginalizacije.

Publikacija je proizašla iz opsežnog partnerskog rada SSSH i IDIZ-a u okviru projekta „Rad po mjeri čovjeka“, kao i svijesti kako su javne politike vezane uz tržište rada nedostatno temeljene na empirijskim dokazima, odnosno dokazima iz prakse. U tom smislu, publikacija predstavlja nastavak zagovaračkih napora SSSH da i vlastitim doprinosom istraživanjima utječe na poboljšanje javnih politika, ali i doprinese razvoju dijaloga između znanstvene zajednice i aktera socijalnog dijaloga.

Šest poglavlja publikacije Raditi na određeno okuplja priloge autor/ica i istraživač/ica Tea Matkovića (koji je ujedno i urednik), Katarine Jaklin, Jelene Ostojić i Sunčice Brnardić, koji iz različitih disciplinarnih perspektiva, temeljem više analitičkih izvora i nadovezujući se na dosadašnje spoznaje, osvjetljavaju problem rada na određeno vrijeme u Hrvatskoj. Publikacija donosi i preporuke za intervencije na tržištu rada, s ciljem da rad na određeno postane iznimka za točno određene slučajeve a da tako zaposleni rade u uvjetima što bližima radu po mjeri čovjeka.

Rezultati istraživanja javnosti su predstavljeni na online konferenciji 25. siječnja 2022.

„Publikacija je od vrijednosti za donositelje i provoditelje zakonskih odredbi, a predstavlja i odličnu podlogu za usmjeravanje mogućih pregovaranja o pravnoj regulaciji rada na određeno, ali i rada općenito.“, ocjenjuje recenzentica publikacije dr. sc. Valerija Barada, izv. prof. sa Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Korisnost publikacije ističe i drugi recenzent, dr. sc. Hrvoje Butković, viši znanstveni suradnik Instituta za razvoj i međunarodne odnose koji napominje kako publikacija na jasan i pristupačan način prikazuje najvažnije probleme vezane uz rad na određeno u Hrvatskoj i moguća rješenja, te ih sagledava iz brojnih do sada rijetko problematiziranih aspekata.

Publikacija je nastala u okviru projekta „Rad po mjeri čovjeka“ financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu natječaja „Tematske mreže društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja tržišta rada“
(UP.04.2.1.06.). Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost SSSH i IDIZ-a.

Cjeloviti tekst publikacije preuzmite na poveznici.