SSSH

PočetnaPristupnica

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Pristupnica

Podaci o članu:

Želim se učlaniti u (odaberi jedan od sindikata udruženih u SSSH):
Ovime ovlašćujem odabrani sindikat da, u skladu sa svojim Statutom određeni iznos mjesečne članarine naplati putem isplatne liste, odnosno, na drugi način reguliran Kolektivnim ugovorom ili Statutom. Eventualni opoziv članstva podnijet ću pismenim putem i o tome obavijestiti povjerenika u poduzeću ili centralu odabranog granskog sindikata.

Suglasan sam s obradom mojih osobnih podataka u isključivu svrhu članstva u sindikatu, a u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („NN“, br. 42/2018.) i u skladu s načelima i procedurama propisanima Uredbom EU 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te s njom usklađenim internim aktima sindikata.

Vaš Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Mladen Novosel,
predsjednik SSSH

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom