SSSH

PočetnaProjekti

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Projekti

Rad po mjeri čovjeka

Projekt „Rad po mjeri čovjeka“ unaprijedit će kapacitet SSSH i udruženih sindikata na području poboljšanja uvjeta rada zaposlenih na određeno vrijeme, uključujući i sezonske radnike, i to putem povećanja dostupnosti informacija o njihovim potrebama, razvoja i testiranja novih načina javnog zagovaranja, izravnog informiranja i osnaživanja ranjivih skupina radnika, te razvoja novih oblika suradnje s poslodavcima.

U sklopu projekta bit će provedena dva istraživanja, u partnerstvu s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (HZZ). Prvo istraživanje bavit će se radom na određeno i njegovim utjecajem na kvalitetu radnih mjesta, a drugo uvjetima rada sezonskih radnika. Rezultati oba istraživanja bit će iskorišteni u provedbi kampanja u sklopu samog projekta, te će uz to pomoći SSSH i njegovim sindikatima u prilagodbi sindikalnog rada i aktivnostima zaštite prava radnika, posebno zaposlenima na određeno i sezonskim radnicima.

Tijekom projekta bit će provedeno i pet različitih kampanja koje će, između ostaloga, pridonijeti informiranju različitih skupina radnika o radničkim pravima i njihovom osnaživanju za ostvarivanje tih prava, kao i unapređenju suradnje između sindikata i poslodavaca u naporima za poboljšanje kvalitete radnih mjesta u svojim lokalnim radnim sredinama.

U sklopu projekta bit će provedene  različite javne akcije i događaji, tribine te edukacije. Tijekom projekta bit će pripremljeni i različiti komunikaciji alati, kao što su letci o pravima sezonskih radnika, brošura sa smjernicama za nadzor zakonitosti zapošljavanja putem atipičnih ugovora o radu namijenjena radničkim vijećima, brošura o sindikalnom organiziranju radnika i drugi.

Nositelj projekta je Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH), dok kao partneri u provedbi projekta sudjeluju Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH), Sindikat trgovine Hrvatske (STH) te Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) i Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 996.355,54 kuna, od čega je 85 posto financirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt traje 24 mjeseca, a provodi se u razdoblju od 27. srpnja 2020. do 26. srpnja 2022. godine.
Više informacija o fondovima Europske unije potražite na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Kontakt:
Darko Šeperić, voditelj projekta
darko.seperic@sssh.hr, 01 46 55 026