SSSH

PočetnaSSSHTeritorijalni uredi

Teritorijalni uredi

Teritorijalni uredi su oblik unutarnjeg organiziranja Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, a Predsjedništvo V SSSH posebnom odlukom osniva i ukida teritorijalne urede te određuje područje njihova djelovanja. SSSH svoju djelatnost obavlja prema potrebi i u ostalim uredima SSSH na području RH, a koji uredi ne predstavljaju oblik unutarnjeg organiziranja SSSH.

Teritorijalni uredi Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, koji pokrivaju područje čitave Hrvatske, među ostalim, učlanjuju i organiziraju radnike u sindikate udružene u SSSH, sudjeluju u kolektivnom pregovaranju prema potrebama podružnica udruženih sindikata, pružaju pravnu pomoć i zastupaju članove udruženih sindikata u zaštiti i promicanju njihovih pojedinačnih i kolektivnih prava, te sudjeluju u socijalnom dijalogu na lokalnoj razini kroz županijska Gospodarsko-socijalna vijeća, savjetodavna vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ostala tripartitna i druga tijela na lokalnim razinama. Teritorijalni uredi SSSH na lokalnim razinama prate i predlažu ostvarivanje zajedničkih i općih interesa članova udruženih sindikata, te obavljaju druge poslove prema potrebama.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom