SSSH

PočetnaPodručja radaEkonomska politika

Ekonomska politika

Uspješno gospodarstvo preduvjet je zapošljavanja, kvalitetnih i sigurnih radnih mjesta te razine plaća koja radnicima može omogućiti dostojanstven život. Kako bi gospodarstvo djelovalo u funkciji ostvarenja tih ciljeva, odnosno na dobrobit svih radnika i građana, a ne samo vlasnika kapitala, nužan je socijalni dijalog i društveni konsenzus na području ekonomske politike.

Savez samostalnih sindikata Hrvatske zalaže se za ekonomsku politiku temeljenu na izgradnji socijalne tržišne ekonomije, u kojoj će postojati ravnoteža između rada i kapitala, kao i na načelima održivog razvoja. Hrvatskoj danas nedostaje vizija i dugoročna strategija ekonomskog razvoja, koja će definirati razvojne sektore, utvrditi mjere za jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva na globalnom tržištu, osigurati bolju iskoristivost prirodnih resursa s posebnim naglaskom na njihovo očuvanje kao javnog dobra, te promovirati i poticati obnovljive izvore energije i nove čiste tehnologije. SSSH se stoga zalaže za definiranje nove, sveobuhvatne, politike ekonomskog razvoja Hrvatske, čiji glavni cilj mora biti rješavanje problema nezaposlenosti i otvaranje novih, kvalitetnih i sigurnih radnih mjesta.

SSSH se zalaže za pravedan porezni sustav kojim će se više oporezovati imovina i ekstra-profit, a manje rad i potrošnja, uz jačanje načela progresivnog oporezivanja dohotka i imovine, te uvođenje poreza financijskoj industriji na financijske transakcije.

Zalažemo se za postupno povećanje minimalne plaće na razinu od 50 posto prosječne plaće u RH, kao i hitno rješavanje problema nelikvidnosti, neisplate plaća i doprinosa te svih oblika rada na crno.

Protivimo se privatizaciji prirodnih resursa, ključnih javnih usluga, kao i strateških infrastrukturnih resursa RH. Javna trgovačka društva u sustavu službi od općeg interesa trebaju ostati u javnom vlasništvu, uz depolitizaciju upravljanja, uvođenje uprave stručnjaka i odgovarajuću prilagodbu za rad u tržišnim uvjetima.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom