SSSH

PočetnaPodručja radaInformiranje i izdavaštvo

Informiranje i izdavaštvo

Komunikacijske aktivnosti, uključujući informiranje sindikalnih povjerenika i članova sindikata, ali i dvosmjernu komunikaciju s njima, predstavljaju nezaobilazno sredstvo za ostvarivanje ciljeva i politika sindikalnog pokreta, pa tako i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Komunikacijske aktivnosti SSSH temelje se na Komunikacijskoj strategiji SSSH, koja kao strateški dokument, među ostalim, definira ciljeve i načela komunikacije SSSH, komunikacijske kanale i ciljne skupine.

Cilj je komunikacijskih aktivnosti SSSH učvrstiti položaj SSSH kao najpoznatije interesne skupine u RH, te kao utjecajne i odlučujuće snage u društvu u pitanjima povezanima s radom. Uz to, cilj je internih komunikacijskih aktivnosti da sindikalni povjerenici i zaposleni u SSSH i udruženim sindikatima pravodobno, te u kvalitetnom i razumljivom obliku, dobiju informacije potrebne za njihovo učinkovito sindikalno djelovanje.

Sindikalna akcija

Sindikalna akcija glasilo je SSSH čija su ciljana publika sindikalni povjerenici sindikata udruženih u SSSH, ali i svi ostali s interesom za aktivnosti SSSH i udruženih sindikata, kao i za najvažnije teme vezane uz svijet rada, radnička prava, socijalni dijalog i industrijsku demokraciju. Sindikalna akcija izlazi u kontinuitetu od 1991. g.

Arhiva starijih brojeva

Izdavaštvo

U sklopu svoje izdavačke djelatnosti, SSSH objavljuje različite publikacije iz područja rada i radnih odnosa, socijalnih prava i socijalne sigurnost, kao što su tekstovi zakona s komentarom, priručnici, brošure i drugo. Autori naših publikacija sindikalni su stručnjaci SSSH ili vanjski stručnjaci za spomenuta područja. Također objavljujemo prijevode relevantnih publikacija iz sindikalnog područja rada sa drugih jezika. Publikacije SSSH namijenjene su potrebama udruženih sindikata, ali i široj zainteresiranoj publici. 

Publikacije

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom