SSSH

PočetnaPodručja radaMeđunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

Proces europskih integracija, uz uvođenje eura i sve veći utjecaj zakonodavstva EU na svakodnevni život građana i radnika, te globalizacija općenito promijenili su okruženje u kojemu sindikati djeluju. Za učinkovitu zaštitu i pregovaranje za interese svojih članova na nacionalnoj razini sindikati moraju usklađivati svoje aktivnosti i politike na međunarodnoj razini. Ako žele utjecati na gospodarstvo i društvo općenito, moraju govoriti jednim glasom i djelovati kolektivno. Osnova takvog međunarodnog djelovanja je ponajprije solidarnost, suradnja i zajednička predanost idealima i načelima sindikalnog pokreta te razmjena informacija i izrada zajedničkih stavova u uvjetima globalizacije. Svjestan toga, SSSH je od svog osnivanja njegovao i razvijao međunarodnu suradnju u sklopu koje dijeli zajedničku odlučnost sindikata u organiziranju radnika, zaštiti ljudskih prava i radničkih standarda te promiče razvoj sindikata na dobrobit svih radnika i radnica i njihovih obitelji.

SSSH je tako vrlo rano, kao prva sindikalna središnjica iz Hrvatske, primljen u članstvo europske i međunarodne krovne asocijacije, u kojima je priznat kao ugledan i aktivan član. Još od 1996. godine SSSH je u članstvu Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC), (tada Međunarodna konfederacija slobodnih sindikata, koja je spajanjem sa Svjetskom konfederacijom rada 2006. g. osnovala novu međunarodnu krovnu organizaciju, ITUC).

Na europskoj razini, SSSH je član Europske konfederacije sindikata (kao promatrač od 1998. g., a onda kao punopravni član od 2004. g.). Osim tih krovnih organizacija, SSSH razvija bogatu suradnju sa sindikatima i partnerskim organizacijama i na bilateralnoj razini, multilateralno na regionalnoj razini i sl. SSSH intenzivno surađuje i s Međunarodnom organizacijom rada, uglavnom na promicanju usvajanja, primjene i poštivanja međunarodnih radnih standarda.

U svrhu informiranja međunarodnih i stranih sindikalnih organizacija, kao i svih ostalih zainteresiranih, SSSH izdaje elektronički bilten na engleskom jeziku „UATUC Info“, koji prati aktivnosti SSSH, te najznačajnije događaje s područja industrijskih odnosa i socijalno-ekonomskih kretanja u Hrvatskoj.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom