SSSH

PočetnaPodručja radaMeđunarodna suradnjaMeđunarodna konfederacija sindikata

Međunarodna konfederacija sindikata

Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC/MKS) glavna je međunarodna sindikalna udruga koja zastupa interese radnika širom svijeta. Udružuje 305 sindikalnih organizacija iz 151 države i teritorija sa članstvom od ukupno 175 milijuna radnika. MKS je osnovan na osnivačkom kongresu u Beču u studenome 2006. godine. Okuplja bivše članice Međunarodne konfederacije slobodnih sindikata (ICFTU) i Svjetske konfederacije rada (WCL) zajedno sa sindikalnim organizacijama koje ranije nisu bile globalno udružene. ICFTU i WCL prestale su postojati 31. listopada 2006. godine kako bi otvorile put osnivanju MKS-a.

Savez samostalnih sindikata Hrvatska prva je sindikalna središnjica iz Republike Hrvatske koja je postala punopravnom članicom Međunarodne konfederacije sindikata. SSSH je u članstvo MKS-a (tada ICFTU) primljen u studenome 1996. godine.

Osnovni je cilj Međunarodne konfederacije sindikata promicanje i zaštita radničkih prava i interesa putem međunarodne suradnje između sindikata, provođenja globalnih kampanja i zagovaranja unutar glavnih globalnih institucija. Program rada koji je usvojen na Osnivačkom kongresu određuje opću politiku i područja aktivnosti MKS-a: sindikalna i ljudska prava, gospodarstvo, društvo i radno mjesto, ravnopravnost i nediskriminacija te međunarodna solidarnost.

MKS djeluje kroz svoje regionalne organizacije: ITUC-AP (Regionalna organizacija za Aziju i Tihi ocean), ITUC-AF (Afrička regionalna organizacija), TUCA (Američka regionalna organizacija) i PERC (Paneuropsko regionalno vijeće). Osim sjedišta u Bruxellesu, MKS ima svoje urede u Ženevi, Moskvi, Washingtonu, Sarajevu, Hong Kongu, Ammanu i Londonu.

MKS blisko surađuje s Europskom konfederacijom sindikata (ETUC), te preko Paneuropskog regionalnog vijeća. MKS ima bliske odnose s globalnim sindikalnim federacijama i Sindikalnim savjetodavnim odborom pri OECD-u (TUAC).Također surađuje s Međunarodnom organizacijom rada (ILO), a održava kontakte i s nekoliko drugih specijaliziranih agencija UN-a.

Glavno tijelo MKS-a je Kongres koji se sastaje svake četiri godine, te Glavno vijeće i Izvršni odbor.

Rad MKS-a ustrojen je kroz nekoliko odjela: Odjel za kampanje i komunikacije, Odjel za jednakost, Odjel za gospodarsku i socijalnu politiku, Odjel za financije, Odjel za ljudska i sindikalna prava te Odjel za organizaciju.

Globalno svjetsko gospodarstvo zahtijeva učinkovito globalno upravljanje. MKS pokušava povećati međuvladinu suradnju kako bi se osiguralo da socijalna dimenzija globalizacije, uključujući dostojanstveni rad i temeljna radnička prava, bude u središtu odlučivanja u glavnim globalnim i regionalnim institucijama. To uključuje Svjetsku banku, Međunarodni monetarni fond, Ujedinjene narode i njihove specijalizirane agencije, a naročito Međunarodnu organizaciju rada (ILO/MOR) sa svojom tripartitnom strukturom i mandatom utvrđivanja međunarodnih radnih standarda. MKS također radi sa Globalnim sindikatima na promicanju učinkovitih pravila za upravljanje ponašanjem privatnog businessa, radi postizanja međunarodnog okvira za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje i sustave korporativnog upravljanja u kojima će uprava biti odgovorna i za socijalni učinak poslovnih aktivnosti. To traži kombinaciju kampanja i mobilizacije uz zagovaranje i lobiranje kako bi politike tih institucija i kompanija podržale, a ne potkopale, postignuća dostojanstvenog rada za sve. U to su uključeni: trgovina, ulaganja i radni standardi; zaštita zdravlja na radu i održive prakse za okoliš; globalno upravljanje; socijalna odgovornost poslovne zajednice uključujući globalni socijalni dijalog; socijalna zaštita i dobro zakonodavstvo vezano uz zapošljavanje; sindikalno organiziranje; borba protiv HIV-a i AIDS-a i borba protiv dječjeg rada i prisilnog rada.

Glavni je fokus rada MKS-a osigurati puno i univerzalno poštivanje temeljnih radničkih prava MOR-a, koja jamče pravo na sindikalno organiziranje, pravo na kolektivno pregovaranje, zaštitu od diskriminacije i uklanjanje dječjeg rada i prisilnog rada. Zajedno sa svojim članicama, regionalnim organizacijama, federacijama globalnih sindikata, kao i s nevladinim organizacijama, MKS provodi stalne kampanje za univerzalno poštivanje sindikalnih prava koja su zajamčena konvencijama Međunarodne organizacije rada. MKS brani sindikaliste kad god su njihova temeljna ljudska prava prekršena kao rezultat njihovih sindikalnih aktivnosti. Također poduzima aktivnosti kod drugih kršenja radnih prava i ljudskih prava, a naročito kad ona imaju učinak na radne ljude.

MKS svake godine objavljuje Godišnje izvješće o kršenjima sindikalnih prava. Izvješće je najautoritativnija globalna publikacija o stanju sindikalnih prava u svijetu. Ono dokumentira kršenja sindikalnih prava, primjenu sindikalnih prava u praksi te način zaštite sindikalnih prava u nacionalnom zakonodavstvu. Izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca svake godine, a javno se predstavlja svake godine u lipnju za prethodnu godinu.

ITUC PERC

Paneuropsko regionalno vijeće osnovano je u Rimu 2007. godine, slijedom rezolucije usvojene na Osnivačkom kongresu ITUC-a u Beču. PERC obuhvaća 89 nacionalnih središnjica udruženih u MKS s ukupno više od 85 milijuna članova. Glavni tajnik EKS-a ujedno je i glavni tajnik PERC-a. PERC osniva različite radne skupine u svrhu ispunjavanja ciljeva te radi s različitim podregionalnim i transnacionalnim sindikalnim forumima i mrežama. Strukturu PERC-a čine Glavna skupština, Izvršni odbor i tajništvo.
 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom