SSSH

PočetnaPodručja radaObrazovanje i zapošljavanje

Obrazovanje i zapošljavanje

Sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj sastoji se od predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, odnosno obrazovanja odraslih. Obrazovni sustav potrebno je stalno osuvremenjivati kako bi se poboljšala njegova horizontalna i vertikalna prohodnost te kako bi se svi građani poticali na cjeloživotno učenje. Izdvajanje RH za školstvo (4 posto BDP-a) među najnižima je u Europi. RH se nalazi među četiri europske zemlje s najkraćim trajanjem obaveznog obrazovanja (osmogodišnja osnovna škola).

Značajke hrvatskoga tržišta rada su niska stopa radne aktivnosti stanovništva, visoka stopa nezaposlenosti, izražen problem dugoročne nezaposlenosti i strukturna nezaposlenost. Jedan od glavnih uzroka visoke stope nezaposlenosti mladih je, uz nedostatak radnog iskustva (kako tvrde poslodavci), neusklađenost obrazovnog sustava i potreba tržišta rada što dovodi u pitanje upisnu politiku (kvotni sustav).

Povezivanje obrazovanja i tržišta rada trenutno se pokušava unaprijediti projektima iz  IPA programa od kojih su potkraj 2011. g završeni: Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma (razvijena je metodologija za razvoj kvalifikacija i kurikuluma za nova zanimanja, koja treba pomoći radu obrazovnih sektorskih vijeća pri Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih - ASOO), Razvoj sustava osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, Implementacija novih kurikuluma, te Sveobuhvatno jačanje kapaciteta ASOO-a.

Hrvatska nema sustavnog, statističkog, praćenja obrazovanja i osposobljavanja odraslih. Prema dostupnim podacima DZS-a (Rezultati ankete o radnoj snazi 1450/2011.), samo 2 posto odraslih u dobi od 25 do 64 godine sudjelovalo je 2010. u obrazovanju i usavršavanju.

SSSH se zalaže za razvoj kvalitetnoga sustava obrazovanja i osiguranja besplatnog školovanja za sve razine obrazovanja, te unaprjeđenje sustava osposobljavanja odraslih. Za realizaciju tih ciljeva potrebno je, među ostalim, povećati izdvajanje iz BDP-a za obrazovanje i osigurati efikasno korištenje sredstava, produžiti obavezno obrazovanje (najmanje za godinu dana), povećati uključenost radnika (zaposlenih i nezaposlenih) u cjeloživotno učenje i dr. Kontinuirano osposobljavanje radnika razvija njihovu zapošljivost i prilagodljivost te, osim očuvanja radnoga mjesta, rezultira i povećanom konkurentnošću. SSSH drži kako obrazovanje daje životnu i radnu šansu mladima, radnicima i starijim radnicima omogućava praćenje organizacijskih i tehnoloških promjena u procesu rada i zadržavanje posla, i osnovni je alat u borbi protiv siromaštva i socijalne uključenosti.

SSSH smatra problem nezaposlenosti trenutno najvećim društvenim problemom RH, čije rješavanje mora  biti utvrđeno kao prioritet svake Vlade RH. Broj sačuvanih i novootvorenih radnih mjesta mora postati mjerilom za odobravanje državnih potpora gospodarstvu, te mjerilom učinkovitosti gospodarske politike u cjelini. Pri tome je potrebno uspostaviti stalni sustav neovisne evaluacije mjera aktivne politike zapošljavanja. U definiranju, implementaciji i nadzoru politika zapošljavanja potrebno je također uspostaviti koordinaciju institucija javnih vlasti i socijalnih partnera na nacionalnoj i lokalnoj razini.

SSSH je uključen u sve  projekte Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i/ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih  te Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje koji predviđaju sudjelovanje socijalnih partnera (bilo u upravnim vijećima projekata bilo u radnim skupinama). Predstavnici SSSH članovi su Vijeća za strukovno obrazovanje, sektorskih obrazovnih vijeća i Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom