SSSH

PočetnaPodručja radaSocijalna politikaSocijalna uključenost i jednake mogućnosti

Socijalna uključenost i jednake mogućnosti

Socijalna kohezija (uključenost) je proces kojim se nastoji osigurati da svatko, neovisno o okolnostima, može ostvariti svoj puni potencijal, pri čemu su zaposlenost i dohodak važni, premda ne isključivi kriteriji. Suprotan je pojam socijalna isključenost koja slabi odnos između pojedinca i zajednice te ga izolira. Često se pojednostavljeno uzrok socijalne isključenosti svodi na slabosti pojedinca i njegove promašaje, premda je uzrok mnogo složeniji – riječ je o strukturalnim problemima društva.

SSSH se zalaže za javne politike koje će smanjiti prisutne nejednakosti: dohodovnu nejednakost, nejednakost u pristupu obrazovanju, zdravstvenim i drugim socijalnim uslugama; politike koje će omogućiti punu zaposlenost, iskorijeniti siromaštvo, afirmirati društvene vrijednosti rada i solidarnosti i time potaći građane na puno sudjelovanje u životu zajednice

Radi zaustavljanja rasipanja društvenih sredstava i boljeg ciljanja socijalnih naknada i pomoći onima kojima su zaista potrebni, zalažemo se za uspostavu transparentnog sustava socijalnih pomoći ugroženim kategorijama građana i jačanje neovisnih institucija nadzora, kao i usklađivanje (indeksaciju) socijalnih naknada sukladno objektivnom, a ne arbitrarnom kriteriju (kao kriterij za usklađivanje uvesti npr. prosječnu plaću, umjesto arbitrarno određene osnovice).

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom