SSSH

PočetnaPodručja radaSocijalna politikaZdravstvo i zdravstvena politika

Zdravstvo i zdravstvena politika

Temeljni je cilj zdravstva i zdravstvene politike produživanje očekivanog trajanja života, kao i poboljšanje njegove kvalitete. Osim liječenja bolesnih, zdravstvena politika mora uključivati i prevenciju, promicanje zdravijeg načina života, te poboljšanje kvalitete života kroničnih bolesnika i invalida.

Hrvatski zdravstveni sustav nalazi se u stanju stalne „tranzicije“, vođene ponajprije načelom „uštede troškova“ i komercijalizacijom zdravstvenih usluga. Rezultat je prebacivanje socijalnog troška i odgovornosti na pojedinca. Teška bolest i nevolja, osobna tragedija i nesreća postaju problem pojedinca i njegove obitelji, a pravodobna i kvalitetna zdravstvena zaštita sve više ovise o financijskoj moći pojedinca.

SSSH se zalaže za zdravstvenu politiku u funkciji unapređenja zdravstvenog statusa stanovništva, a to može osigurati jedino snažno i efikasno javno zdravstvo temeljeno na društvenoj solidarnosti i humanističkim vrijednostima jednakosti, digniteta i profesionalne etike. Neprihvatljiva nam je podjela stanovništva na one koji će imati veća zdravstvena prava samo zato što ih mogu kupiti, i većinu onih kojima će pravo na zdravlje biti bitno smanjeno ili uskraćeno.

Dosadašnji niz parcijalnih reformi stoga treba zamijeniti sveobuhvatnom reformom zdravstvenog sustava, temeljenom na jačanju javnog zdravstva i zaustavljanju komercijalizacije zdravstvenih usluga. Pritom naglasak treba staviti na jačanje preventivne medicine, široku dostupnost zdravstvenih usluga svim građanima, neovisno o socijalnom statusu i mjestu stanovanja, unapređenje primarne zdravstvene zaštite i razvoj javnog zdravstva koje će biti u stanju privući, i zadržati, vrhunske stručnjake.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom