SSSH

PočetnaPodručja radaSocijalni dijalogBipartitni socijalni dijalog

Bipartitni socijalni dijalog

Bipartitni socijalni dijalog je dijalog koji vode neposredno socijalni partneri (odgovarajuća razina udruga poslodavaca i sindikata), kao i pregovori koji se u sklopu njega odvijaju. U Hrvatskoj, kao mladoj demokraciji s relativno kratkom tradicijom vođenja socijalnog dijaloga potrebno je naglasiti kako se socijalni dijalog ne svodi na kolektivno pregovaranje već on obuhvaća i dijalog i pregovore.

SSSH se izrazito zalaže za unapređenje bipartitne suradnje s Hrvatskom udrugom poslodavaca. I HUP i SSSH imaju sličan organizacijski ustroj. Obje organizacije imaju i zajedničke obveze implementiranja određenih javnih politika u kojima su definirane kao nositelji ili sunositelji konkretnih provedbenih mjera i aktivnosti (primjerice, Nacionalni plan o poticanju zapošljavanja). Imaju također i slične interese i zahtjeve u nekim javnim politikama (primjerice, u obrazovanju) i dr. Obje su u članstvu europskih asocijacija (HUP u BusinessEuropeu a SSSH u  Europskoj konfederaciji sindikata) te sudjeluju i u socijalnom dijalogu na razini Europske Unije, što također podrazumijeva određene obveze – primjerice, djelovanje u implementaciji europskih okvirnih sporazuma. Ne manje važan razlog je i mogućnost zajedničkog sudjelovanja u  europskim projektima (do 1. srpnja 2013. godine kroz IPA Komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala, a nakon  toga kroz Europski socijalni fond).

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom