SSSH

PočetnaRadnička pravaSindikalna prava

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Sindikalna prava

  • ranici  imaju pravo, bez bilo kakve razlike, po svojem slobodnom izboru, utemeljiti sindikat, te se u njega učlaniti, uz uvjete koji mogu biti propisani samo statutom ili pravilima tog sindikata;
  • sindikat može utemeljiti najmanje deset radnika;
  • radnik ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog sindikalnog članstva ili  sindikalnog djelovanja;
  • poslodavci i njihove udruge ne smiju nadzirati utemeljenje i djelovanje sindikata, odnosno sindikata više razine, niti u cilju ostvarivanja takvog nadzora smiju financirati ili na drugi način podupirati sindikate, odnosno sindikate više razine;
  • sindikat koji ima članove zaposlene kod određeno poslodavca može izabrati ili imenovati jednog ili više sindikalnih povjerenika, ili sindikalnih predstavnika, koji će zastupati članove sindikata kod poslodavca;
  • sindikalni povjerenik je radnik zaposlen kod poslodavca, a sindikalni predstavnik nije; oni imaju pravo kod poslodavca štititi i promicati prava i interese članova sindikata, te imaju pravo na pristup podacima vezanim za ostvarenje tog prava;
  • sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja te dužnosti i šest mjeseci nakon prestanka te dužnosti, bez suglasnosti sindikata nije moguće otkazati ugovor o radu ili na drugi način staviti ga u nepovoljniji položaj u odnosu na njegove dotadašnje uvjete rada i u odnosu na ostale radnike;
  • član sindikata može tražiti sudsku zaštitu u slučaju povrede njegovih prava utvrđenih statutom ili drugim pravilima sindikata;
  • sindikati mogu utemeljiti svoje saveze ili druge oblike udruživanja (udruge više razine) koje uživaju sva prava i slobode zajamčene udrugama, te se imaju pravo slobodno udruživati i surađivati s međunarodnim organizacijama;
  • sindikat može biti stranka kolektivnog ugovora samo ako je utemeljena i registrirana sukladno zakonu, te može u radnim sporovima kod poslodavca, pred sudom, arbitražom i u mirenju, te pred državnim tijelima zastupati svoje članove.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom