SSSH

PočetnaRadnička pravaŠtrajk i kolektivni radni sporovi

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Štrajk i kolektivni radni sporovi

  • sindikati i njihove udruge više razine imaju pravo pozvati na štrajk i provesti ga sa svrhom promicanja i zaštite gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova ili zbog plaće, odnosno naknade plaće ako nisu isplaćene protekom roka od trideset dana od dana dospijeća;
  • štrajk se mora najaviti poslodavcu ili udruzi poslodavca protiv kojeg je usmjeren, a štrajk solidarnosti poslodavcu kod kojeg će se provesti; u pismu najave mora se naznačiti razlog za štrajk, mjesto, dan i vrijeme početka štrajka;
  • štrajk ne smije započeti prije okončanja postupka mirenja; štrajk solidarnosti smije se započeti bez provedbe postupka mirenja, ali ne prije isteka roka od dva dana od dana početka štrajka u čiju se potporu organizira;
  • u slučaju spora koji može dovesti do štrajka ili drugog oblika industrijske akcije mora se provesti postupak mirenja, kojeg provodi miritelj s liste koju utvrđuje Gospodarsko-socijalno vijeće; ako se stranke u sporu drukčije ne sporazume, postupak mirenja mora se okončati u roku pet dana od dana dostave obavijesti o sporu GSV, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada;
  • postupak mirenja može se okončati sporazumom; ako je sporazum postignut u slučaju spora o sklapanju, izmjeni ili obnovi kolektivnog ugovora ili drugog sličnog spora koji može dovesti do štrajka ili drugog oblika industrijske akcije, ima pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora, a sporazum postignut u slučaju spora zbog plaće ili naknade plaće ima pravnu snagu i učinke nagodbe;
  • rješavanje kolektivnog radnog spora sporazumno se može povjeriti arbitraži;
  • poslodavci mogu isključiti radnike s rada (lockout) samo u odgovoru na već započeti štrajk, a ne smije započeti prije isteka roka od osam dana od dana početka štrajka, broj radnika isključenih s rada ne smije biti veći od polovice broja radnika u štrajku, za isključene radnike s rada poslodavac je dužan uplatiti doprinose na najnižu osnovicu utvrđenu posebnim propisom;
  • sindikat i poslodavac sporazumno izrađuju i donose pravila o proizvodno-održavajućim i nužnim poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka ili isključenja s rada, pravila sadrže odredbe o broju radnika i poslovima koji će se obavljati;
  • radnik zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku, organiziranom u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima sindikata, ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih radnika niti to predstavlja povredu obveza iz radnog odnosa; radnik ne smije biti prisiljen sudjelovati u štrajku; radniku koji je sudjelovao u štrajku, plaća i dodaci na plaću osim doplatka na djecu mogu se umanjiti razmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom