SSSH

PočetnaSSSHPrincipi djelovanja

Principi djelovanja

Prepoznajući istinsku ulogu sindikata u razvoju demokratskoga društva i potrebu aktivnog sudjelovanja u procesu donošenja odluka, SSSH promovira nužnost sindikalnoga djelovanja na svim područjima društveno-političkog života u zemlji čiji se efekti odražavaju na dobrobit građana Republike Hrvatske, ponajprije radnika.

SSSH se bori ZA:
• punu zaposlenost i sigurnost radnoga mjesta,
• pravednu plaću za pošteno obavljeni rad,
• postupno povećanje minimalne plaće na razinu od 50 posto prosječne plaće u RH,
• suzbijanje svih oblika rada na crno,
• socijalnu pravdu i socijalnu uključenost, te suzbijanje siromaštva,
• socijalnu zaštitu i razvoj odgovarajuće sigurnosne mreže,
• pravo na zdravlje kao univerzalno ljudsko pravo,
• sigurnost i kvalitetnu zaštitu na radu, te zaštitu zdravlja na radu,
• pravo na kvalitetno i besplatno obrazovanje i cjeloživotno učenje,
• pravo na život i rad bez bilo kojeg oblika diskriminacije,
• slobodu sindikalnog organiziranja i kolektivnog pregovaranja,
• pravo na informiranje i suodlučivanje radnika,
• jednakost između muškaraca i žena, te
• solidarnost među generacijama.

Promičemo vrijednosti ljudskoga dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava za sve. Želimo društvo pluralizma, tolerancije, socijalne pravde, solidarnosti i ne-diskriminacije.

SSSH se za ostvarenje svojih zadataka i ciljeva, među ostalim, zalaže i zastupajući interese radnika u brojim državnim tijelima i državnim upravnim organizacijama kao što su:
• Gospodarsko-socijalno vijeće,
• Hrvatski zavod za zapošljavanje - Upravno vijeće,
• Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - Upravno vijeće,
• Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
• Nacionalno vijeće za konkurentnost,
• Nacionalno vijeće za zaštitu na radu,
• Agencija za upravljanje državnom imovinom,
• Povjerenstvo GSV-a za politiku plaća, porezni sustav i životni standard,
• Povjerenstvo GSV-a za socijalnu politiku,
• Povjerenstvo GSV-a za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada,
• Povjerenstvo GSV-a za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava,
• Povjerenstvo GSV-a za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske  promjene,
• Povjerenstvo za praćenje Zajedničkog memoranduma o prioritetima politike zapošljavanja RH i nacionalnih akcijskih planova zapošljavanja,
• Gospodarsko-socijalna vijeća na razini jedinica lokalne (regionalne) samouprave,
• Savjetodavna vijeća pri područnim službama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom