SSSH

PočetnaVijestiNacionalne aktivnostiPregovori o Zakonu o radu idu u dvije faze

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Pregovori o Zakonu o radu idu u dvije faze

Zagreb, 7. travnja 2022. - Nakon prvotnoga plana da novi, cjelovito izmijenjeni Zakon o radu stupi na snagu do kraja srpnja, što je SSSH, s obzirom na dotadašnji nezadovoljavajući tijek pregovora ocijenio neizvedivim, na tripartitnom sastanku s ministrom rada Aladrovićem nakon sjednice GSV-a krajem ožujka, dogovoreno je kako će se rad na Zakonu o radu nastaviti u dvije faze.

Naime, u hrvatsko se zakonodavstvo do 1. kolovoza ove godine moraju prenijeti dvije europske direktive (Direktiva o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima te Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi). No, u međuvremenu se pokazalo kako je potrebno poštovati i drugi rok, a to su izmjene Zakona o radu u skladu s reformskim mjerama previđenim Nacionalnim planom oporavka i otpornosti (NPOO) i to do kraja ove godine.

S obzirom na to, a posebice na činjenicu da bi, ako se u navedenom roku u zakon ne ugrade mjere iz NPOO-a, moglo propasti 750 milijuna eura bespovratnih sredstava iz instrumenta EU Sljedeća generacija (NextGenerationEU), odlučeno je kako će se izmjene i dopune Zakona o radu donijeti do kraja ove godine, kako bi s 1. siječnja iduće godine mogle stupiti na snagu, a potom će Radna skupina nastaviti rad na preostalim interesnim temama.

Utvrđeni hodogram rada predviđa da će Ministarstvo do 1. travnja članovima Radne skupine poslati cjelovit tekst prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu. Zatim će se u sljedeća dva tjedna socijalni partneri pisano očitovati na prijedlog, a potom bi se održao jedan ili dva sastanka Radne skupine na kojima će se razmotriti dostavljena očitovanja. Tijekom svibnja Nacrt prijedloga Zakona o radu trebao bi biti upućen na javno savjetovanje, a u prvom čitanju u Hrvatskom saboru bi trebao biti prije ljetne stanke.

Dio NPOO-a koji je potrebno ugraditi u Zakon o radu pod nazivom "Unapređenje radnoga zakonodavstva" podrazumijeva rad na izdvojenom mjestu rada, ugovor o radu na određeno vrijeme, dodatni rad, rad putem internetskih platformi, pojam plaće i prava člana i nečlana sindikata - dakle većina tema koje su se u protekle dvije godine pokazale prijepornima.

Stoga je iluzorno očekivati kako će jedan ili dva sastanka za postizanje dogovora o ovim temama biti dovoljno.

Iz promjena vezanih uz tijek pregovora, vidljivo je kako je Ministarstvo imalo sluha za sindikalna upozorenja kako je dosadašnji način rada bio neodrživ zbog preopsežne i nedovoljno pripremljene podloge na kojoj se radilo.

Dobrim smjerom smatramo i smanjenje opsega sadržaja o kojem će se u idućim mjesecima pregovarati. U konačnom tekstu izmjena i dopuna ZOR-a naći će se neka od rješenja koja smo predlagali i koja imaju potencijal poboljšati položaj radnika.

No, isto tako uočavamo i opasnosti - određena područja svakako treba razmotriti i nikako se ne bi trebala naći u novome zakonu. One se tiču predloženih rješenja o radu na izdvojenom mjestu rada povezanih s informacijsko komunikacijskim tehnologijama (tzv. rad na daljinu) kojima se, među ostalim, omogućava poslodavcima da jednostrano upute  radnika na rad od kuće u slučaju “izvanrednih okolnosti” i sl.

SSSH će i u nastavku rada na izmjenama i dopunama Zakona o radu argumentirano problematizirati sporne odredbe i nuditi rješenja u suradnji s udruženim sindikatima i temeljem dugogodišnjih iskustava iz prakse, o čemu će i nadalje redovito informirati sindikalne povjerenice i povjerenike te članove sindikata internim i drugim kanalima komunikacije.

Više o tijeku pregovora:

Način vođenja pregovora o ZOR-u je neodrživ
Izmjene ZOR-a: Što radimo i kako se uključiti?

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom