SSSH

PočetnaVijestiNacionalne aktivnostiSeminar o zaštiti na radu i opasnim tvarima

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Seminar o zaštiti na radu i opasnim tvarima

ZADAR, 28. lipnja 2022. - U organizaciji Europskog sindikalnog instituta (ETUI) i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH) započeo je dvodnevni seminar o zaštiti na radu i opasnim tvarima. Predsjednik SSSH Mladen Novosel istaknuo je važnost educiranja o opasnim tvarima i njihovom utjecaju na zdravlje na radu, posljedično ozljede na radu i profesionalne bolesti, a s ciljem bolje prevencije zdravlja i života radnika te smanjenja troškova nacionalnih zdravstvenih osiguranja. Da bi se cilj postigao potrebno je prikupljati i ažurirati podatke o proizvodnji, upotrebi i potrošnji opasnih tvari, pridržavati se propisanih ograničenja, poštivati preporučene mjere zaštite na radu i smjernice za sigurnu upotrebu opasnih tvari.

Prema podacima Europskog sindikalnog instituta u Hrvatskoj od profesionalnog raka umire oko 800 ljudi godišnje, dok se troškovi za liječenje penju na četiri milijarde eura, odnosno 9,1 posto BDP-a. SSSH se 2016. pridružio kampanji Europske konfederacije sindikata (ETUC) za utvrđivanje europskih graničnih vrijednosti izloženosti na radu za 50 karcinogenih tvari radi sprečavanja profesionalnoga raka, od kojeg godišnje u Europskoj uniji umre 100.000 ljudi.

U Republici Hrvatskoj postoji problem radnika koji su oboljeli od azbesta. Svi oblici azbestoza se priznaju kao profesionalne bolesti te oboljeli ostvaruju prava na novčano obeštećenje iz sredstava zdravstvenog osiguravatelja, dok visina obeštećenja ovisi o vrsti bolesti. Nažalost, dio radnika je zbog bolesti uzrokovane azbestom umrlo. Od 2007. godine do sada Država je obeštetila 1.994 radnika.
SSSH je  zbog azbesta tužila Republiku Hrvatsku Međunarodnoj organizaciji rada i slučaj Hrvatske je bio predmetom rasprave Odbora za primjenu standarda MOR-a 2008. zbog problema azbesta i kršenja Konvencije br. 162. Tada je organizirana visoka misija MOR-a u RH i naloženo obeštećivanje radnika.

Nakon dugogodišnje kampanje sindikata Međunarodna organizacija rada ove godine konačno pitanje zdravlja i sigurnosti na radu uvrstila u temeljna načela i prava na radu, čime konvencije iz toga područja postaju temeljne konvencije. To je na tragu i naših zahtjeva iz ETUC-ovog Manifesta o nula smrti na radnome mjestu, a kojega su ove godine povodom Dana ZNR potpisali i ministri država članica Europske unije kao i zastupnici u Europskom parlamentu, kojim se zahtijeva usvajanje novih propisa i povećanje broja inspekcijskih nadzora, osposobljavanja i sankcija kako bi se do 2030. broj smrtnih slučajeva na radu sveo na nulu.

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom