SSSH

PočetnaVijestiSekcija mladihSindikalno-aktivistički vikend s mladima: dva dana edukacije, druženja i zabave!

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Sindikalno-aktivistički vikend s mladima: dva dana edukacije, druženja i zabave!

Zagreb, 27. rujna 2021. – Sekcija mladih SSSH, u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert, prošloga je vikenda organizirala sindikalno-aktivistički vikend, dvodnevni događaj namijenjen prvenstveno mladim aktivistima i sindikalistima, s ciljem povezivanja, upoznavanja i razmjene iskustava.

Kroz dva dana radionica, predavanja te interaktivnih zadataka i participativnih metoda rada, 15-ak mladih članova sindikata udruženih u SSSH i aktivista zajedno su učili o sindikalnome radu, promišljali i, što je najvažnije, pokazali golem interes, zanimanje i motivaciju za sindikalizam te svijest o radničkim pravima i činjenici da se ona neće izboriti sama.

Dvodnevni program vodila je Nediljka Junaković, stručna suradnica SSSH za edukaciju i mlade, uz podršku Josipa Miličevića, stručnog suradnika za projekte na prvom dijelu programa.

Nakon uvodnog upoznavanja, program je započeo prezentacijom o tome što je sindikat i koja je njegova uloga u društvu, kako se sindikati bore za rad po mjeri čovjeka kroz zakone i kolektivno pregovaranje te koja je uloga članova u svemu tome. Sudionici su aktivno postavljali pitanja, iznosili svoja viđenja i prijedloge, kao i vlastita iskustva kao radnika ili članova sindikata te problema na koje pritom nailaze.

Vanjski suradnik Sven Janovski u svom izlaganju je pitanje radničkih prava povezao s vrlo aktualnim i nikad važnijim pitanjem ekologije i klimatskih promjena kojima svjedočimo. Mladi su se aktivisti prvi put susreli s ovom tematikom, a rasprava o pravednoj tranziciji potaknula ih je na razumijevanje uloge sindikata u ovom kompleksnom problemu. 

Drugoga dana, iskusniji sindikalni povjerenici Goran Nikolić (Sindikat turizma i usluga Hrvatske) i Aleksandra Dučkić (Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske) govorili su o počecima svog sindikalnog rada kao i izazovima u kolektivnom pregovaranju i rješavanju svakodnevnih problema članova sindikata. Rasprava o sličnostima i razlikama u sindikalnom radu u različitim sektorima dovela nas je da su ipak svugdje najvažnije osobine u sindikalnom radu umjerenost i upornost, kako su istaknuli naši Aleksandra i Goran.

- Program je obilovao sadržajem i korisnim informacijama, te moram reći da sam mnogo naučio o osnovama sindikalnog ustroja i rada. Poseban utisak na mene je ostavio uvid u kompleksnost okruženja u kojem sindikati djeluju i količinom aktera s kojima se mora međudjelovati, te proces kolektivnog pregovaranja. Gosti i prezentatori su bili vrlo kvalitetni, pristupačni i spremni na diskusiju, dok su interaktivne grupe i zadaci tjerali na razmišljanje. Ekipa je bila dobro raspoložena i otvorena, što je pridonijelo da atmosfera bude opuštena, a radionice jako zabavne, rekao je Boris Stanković, član Samostalnog sindikata energetike, kemije i nemetala Hrvatske (EKN) u sindikalnoj podružnici Pliva. 

U drugom dijelu drugog dana od kolegice Lidije Milković (SOMK) i kolege Vinka Cestara, aktivista i studenta slušali smo o terenskom radu i kako to izgleda kada informiramo radnike u turizmu i graditeljstvu o njihovim pravima. Raspravljali smo i o različitim pristupima komuniciranja važnosti sindikalnoga organiziranja, kako na razini podružnice, tako i kada pristupamo građanima u javnim akcijama informiranja građana o radu po mjeri čovjeka i radničkim pravima. 

- Predivni ljudi, predivna atmosfera, predivan vikend. Temeljito obrađene teme sa pristupačnim i otvorenim sudionicima koji rado pružaju odgovor na svako pitanje. Nadasve korisno, poučno iskustvo koje bih rado ponovila, rekla je Karla Ćurković, članica Sindikata lučkih radnika Hrvatske, iz podružnice Luka Rijeka.

Kao i svaki događaj s mladima koji je SSSH organizirao, i ovaj je pokazao važnost aktivnog uključivanja mladih u sindikalne edukacije i sindikalni rad. Njihove svježe ideje, motivacija te inovativni pristup snažno oplemenjuju sindikat i jamstvo su njegove snage u budućnosti. Stoga je izuzetno važno poticati i stvarati mrežu mladih sindikalista koji samo kroz razmjenu iskustava i informirano djelovanje mogu donijeti stvarnu promjenu. 

Fotografije sa Sindikalno-aktivističkog vikenda možete pogledati ovdje:

https://photos.app.goo.gl/a7oXVWwrqUXi9dHz6

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom