loading

Anketa o radu na siguran način

SSSH tijekom ožujka i travnja 2024. godine provodi istraživanje kojim želimo steći bolji uvid u stanje zaštite na radu u tvrtkama u kojima djeluju sindikati udruženi u SSSH, s posebnim naglaskom na pitanja procjene rizika te obavljanja rada na siguran način. U pripremi anketnog upitnika sudjelovala je i Koordinacija SSSH za zaštitu na radu.

Upitnik je namijenjen povjerenicima radnika za zaštitu na radu i sindikalnim povjerenicima, ali samo u slučaju ako kod poslodavca kod kojeg djeluju ne djeluje i povjerenik radnika za zaštitu na radu.

Podatci istraživanja isključivo će se koristiti u svrhu izrade istraživačkog izvještaja i objave rezultata, s ciljem predlaganja i utvrđivanja mjera i zahtjeva usmjerenih na poboljšanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, a među ostalim će biti predstavljeni na događanju kojim će SSSH obilježiti Nacionalni i Svjetski dan zaštite na radu (28. travnja). Podaci mogu biti objavljeni jedino u formatu koji osigurava anonimnost sudionica/sudionika te na temelju kojeg se ne može prepoznati Vaš identitet.

Sudjelovanje u istraživanju je u potpunosti anonimno i dobrovoljno za sve sudionice/ke. Ispunjavanje upitnika možete prekinuti u bilo kojem trenutku.

Ispunjavanjem upitnika i označavanjem polja u nastavku dajete svoju suglasnost za sudjelovanjem u istraživanju.

Upitnik se sastoji od 53 pitanja, a za njegovo ispunjavanje bit će vam potrebno otprilike 10 minuta. 

Anketu ispunite na linku.

Fotografija: rawpixel/Freepik.com

Pratite nas

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se