loading

Iskustva i uvjeti rada u neprofitnom sektoru

Sindikalni kolektiv udruženih prekarnih radnica i aktivista – SKUPA, sindikat radnica/ka u neprofitnim organizacijama i organizacijama civilnog društva predstavio je u Kući Europe u Zagrebu istraživanje Iskustva i uvjeti rada u neprofitnom sektoru, izrađeno u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ), Savezom samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Zakladom Friedrich Ebert (FES).

Istraživanje je provedeno radi boljeg razumijevanja karakteristika i uvjeta rada u sektoru neprofitnih organizacija te njihova unaprjeđenja. Anketno istraživanje provedeno je na uzorku od 1.075 radnica i radnika iz 643 udruge u Hrvatskoj. Poseban naglasak stavljen je na teme koje se odnose na radno vrijeme, poput fleksibilnosti radnog vremena i postizanja ravnoteže između poslovnog i privatnog života te situacije koje uključuju povrede radničkih prava i izlaganje neželjenom ponašanju na radnom mjestu. Plaće radnika koji rade u udrugama neprofitnog sektora su ispodprosječne - u prosjeku 980 €, dok se istovremeno odrađuje velik broj prekovremenih sati i rada vikendom. 

Dizajnom istraživanja obuhvaćeno je i pitanje izgorijevanja (eng. burnout), odnosno prevencije izgorijevanja u neprofitnom sektoru, a fokus analize bio je na usporedbi iskustva zaposlenih u organizacijama iz različitih djelatnosti, na različitim radnim mjestima te, gdje je bilo moguće, usporedbi sa zaposlenima u Hrvatskoj u drugim sektorima.

Želimo prikazati neke od trendova loših radnih uvjeta i kršenja radničkih prava u neprofitnom sektoru koji zapošljava gotovo 18.000 radnika. S predstavnicima Europskog parlamenta želimo raspraviti o tome kako način provedbe projekata iz EU fondova u Hrvatskoj negativno utječe na radne uvjete radnika u udrugama. To dovodi do štetnih praksi u zapošljavanju, prekovremenog rada i izgaranja (burnout), kazao je tijekom izlaganja Sven Janovski iz SKUPA.

Istraživanje je pokazalo da je rad u udrugama potplaćen, nesiguran, ovisi o nestabilnim projektnim sredstvima i ne omogućava zadovoljavajuću ravnotežu poslovnog i privatnog života. Česta su kršenja radničkih prava koja velik broj njih ne prepoznaje i zapravo nema mehanizme kojima bi mogao djelovati da bi ih spriječio.

Fotografija: SKUPA

Pratite nas

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se