loading

Najavljen štrajk u CESTE ŠIBENIK d.o.o.

Sindikat prometa i veza Hrvatske (SPIVH) je na inicijativu gotovo 100 posto članova sindikata i sindikalnog povjerenika u tvrtki CESTE ŠIBENIK d.o.o. donio odluku o pokretanju štrajka 12. lipnja 2023. godine od 7:00 sati. 

U Šibeniku, ispred upravne zgrade tvrtke CESTE ŠIBENIK d.o.o., održana je konferencija za novinare na kojoj su predstavnici sindikata najavili štrajk 12 lipnja 2023. Sindikat prometa i veza Hrvatske (SPIVH) je početkom godine pokrenuo inicijativu za kolektivno pregovaranje, kojem je bio cilj povećanje plaća za minimalno 15 posto s obzirom na krizu troškova života, kao i usklađivanje postojećeg kolektivnog ugovora s Izmjenama i dopunama Zakona o radu. 

Poslodavac nije pokazao nikakvu namjeru da pristupi tim kolektivnim pregovorima zbog čega je obavješteno Gospodarsko-socijalno vijeće i pokrenut postupak mirenja, međutim ni postupak mirenja nije uspio jer poslodavac i dalje nije pokazao želju za pristupanjem kolektivnim pregovorima. Tako su se stekli uvjeti, sukladno Zakonu o radu za pokretanje štrajka, izjavila je Anita Jurić Golo, pravna povjerenica SSSH. 

Savez samostalnih sindikata Hrvatske je u okviru svih udruženih sindikata pokrenuo pregovore u svim trgovačkim društvima, kako na kućnoj, tako i na sektorskoj razini, kako bi barem donekle spriječili utjecaj galopirajuće inflacije na plaće radnika. Čim smo pokrenuli pregovore naletjeli smo na zid jer niti direktor Cesta Šibenik, niti župan gospodin Jelić, apriori nisu htjeli raspravljati o plaćama ni kolektivnom pregovaranju. Da bi stvar bila apsurdnija, župan Jelić je rekao kako nakon isteka ovog kolektivnog ugovora, novog biti neće, rekao je Mladen Novosel, predsjednik SSSH. Dodao je da radnici neće prihvatiti samovolju da se plaće određuju jednostrano, preko pravilnika o radu, bez kolektivnih pregovora. 

Od strane poslodavca je ponuđen samo pravilnih o radu koji je donesen jednostrano, koji umanjuje prava radnika i definira da se plaća sastoji od dva dijela, fiksnog 70 posto i varijabilnog od 30 posto, što nije sukladno zakonu, rekao je Stjepan Lisičak, predsjednik Sindikata prometa i veza Hrvatske (SPIVH).

Predstavnik radnika u Nadzornom odboru Cesta Šibenik, Robert Savić kazao je da se poslodavci užasno odnose prema više od sto radnika, što utječe na financije mnogih obitelji. Zoran Palinić, predstavnik Radničkog vijeća navodi da, iako je bilo loših vremena nikada nisu došli u ovakvu situaciju te da radnike ne zanima politika, već njihova radna mjesta. 

Pratite nas

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se