loading

Štrajk u DV Slunj je zakonit

Sindikat obrazovanja, medija i kulture (SOMK) objavio je priopćenje za medije Štrajk u Dječjem vrtiću Slunj je zakonit koje donosimo u cijelosti:

U Zagrebu, 10.05.2024.
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
Štrajk u Dječjem vrtiću Slunj je zakonit

Danas, 10.05.2024., Županijski sud u Karlovcu odbacio je tužbeni zahtjev Dječjeg vrtića Slunj i Grada Slunja za zabranu provedbe štrajka zaposlenih u Dječjem vrtiću Slunj.
Podsjećamo, Grad Slunj se na početku oglušio na inicijativu sindikata za kolektivnim pregovorima, nakon čega je sukladno zakonskim propisima otvoren postupak mirenja. U procesu mirenja između Sindikata i Grada, usuglašene su odredbe Kolektivnog ugovora, pri čemu su članovi pristali na visinu plaća po „staroj“ Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, s namjerom da se kolektivni pregovori ponovno otvore na jesen.

Grad Slunj je jednostranom i neočekivanom odlukom prekinuo mirenje sa Sindikatom obrazovanja medija i kulture Hrvatske (SOMK) u kolektivnim pregovorima za zaposlene u dječjem vrtiću Slunj te je Sindikat u dogovoru s članstvom pokrenuo zakonske radnje za organizaciju štrajka, koji je započeo u ponedjeljak, 06.05.2024.

Zaposlenicima dječjeg vrtića Slunj, odnosno članovima Sindikata, prioritet je potpisati Kolektivni ugovor, kako bi se osjećali sigurnije da se njihova prava neće u budućnosti smanjivati jednostranim odlukama poslodavca te pristaju i na nižu cijenu rada nego to Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju i aktualna Uredba propisuju.

Bez obzira na kompromis na kojeg su radnici spremni, Grad Slunj i dalje kategorički odbija potpisati Kolektivni ugovor.

S obzirom na današnju presudu, Gradu Slunju poručujemo da ostajemo u štrajku do postizanja dogovora.

Pratite nas

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se