loading
Koordinacija sindikalnih povjerenika u multinacionalnim kompanijama

Koordinacija sindikalnih povjerenika u multinacionalnim kompanijama

Koordinacija sindikalnih povjerenika u multinacionalnim kompanijama radi na usklađivanju djelovanja i pronalaženju odgovora na zajedničke probleme s kojima se susreću radnici i sindikati u multinacionalnim kompanijama.

Koordinacija okuplja sindikalne povjerenike sindikata udruženih u SSSH iz multinacionalnih kompanija. Koordinacija se zalaže za postizanje ravnopravnog  statusa radnika i radnica zaposlenih u multinacionalnim kompanijama širom Europske unije i svijeta, uključujući putem europskih radničkih vijeća i sudjelovanja sindikalnih podružnica iz Hrvatske u procesima radničkog suodlučivanja.

Povezanenovosti

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se