loading
Kako donosimo odluke

Kako donosimo odluke

SSSH je demokratska organizacija. Demokratski ustroj i funkcioniranje obavezni su i za sve sindikate koji su naši članovi.

Najvažnije odluke, uključujući izmjene Statuta, usvajanje programa rada i izbor predsjednika SSSH, donosimo na Kongresu SSSH, koji se održava svake četiri godine. Zastupnici Kongresa članovi su naših sindikata, koji ih biraju za tu odgovornu funkciju. Izbor predsjednika SSSH na Kongresu, kao i svi ostali izbori u Savezu, provode se tajnim glasanjem.

Najviše tijelo Saveza između dvaju Kongresa je Vijeće. Vijeće, među ostalim, odlučuje o organiziranju industrijskih akcija, primanju sindikata u Savez i o financijskim pitanjima. Vijeće ima 40 članova iz redova svih naših sindikata, a sastaje se tri ili četiri puta godišnje.

Za provedbu programskih dokumenata Saveza zadužen je Izvršni odbor SSSH, koji se sastaje jedanput mjesečno. Odluku o sastavu Izvršnog odbora donosi Vijeće SSSH.

Na tijelima odlučivanja SSSH vode se otvorene rasprave i izražavaju različita mišljenja. Odluke koje donosimo rezultat su usuglašavanja stajališta svih naših sindikata, a svoj izvor često imaju u raspravama koje započinju na regionalnim skupovima povjerenika.

Predsjednik SSSH predstavlja Savez pred drugim organizacijama. On saziva i predsjedava sjednicama tijela odlučivanja, te je odgovoran za provođenje njihovih odluka.

Poštivanje Statuta SSSH nadzire Statutarna komisija, a financijsko poslovanje Nadzorni odbor. Oba ova tijela biraju se na Kongresu SSSH.

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se