loading

Istraživanja i analize

Samostalno ili u suradnji sa znanstvenom zajednicom provodimo istraživanja o temama iz svijeta rada i djelovanja sindikata.

 

Zelena tranzicija i gospodarenje otpadom: Učinci na radna mjesta i sindikalne aktivnosti

Zelena tranzicija i gospodarenje otpadom: Učinci na radna mjesta i sindikalne aktivnosti

Savez samostalnih sindikata Hrvatske tijekom 2023. proveo je istraživanje o učincima zelene tranzicije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u gospodarenju otpadom, koristeći multimetodski pristup (istraživanje literature, intervjui i anketa). Analiza donosi uvide u stanje u sektoru gospodarenja otpadom, kao i u sadašnji i budući utjecaj zelene tranzicije na komunalni sektor, predstavlja percepcije zaposlenih, mapira ključne čimbenike koji će utjecati na zaposlenost u sektoru tijekom tranzicije, te analizira potrebe i mogućnosti prilagodbe sindikalnih strategija, politika i djelovanja, ponajprije na području kolektivnoga pregovaranja, sindikalnog organiziranja i osposobljavanja.

Kako unaprijediti kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj - analiza i preporuke

Kako unaprijediti kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj - analiza i preporuke

Znanstvena istraživanja koja su provedena u Hrvatskoj u posljednjih desetak godina pokazuju kako u Republici Hrvatskoj ne postoji jedinstveni sustav kolektivnog pregovaranja u smislu razine na kojoj se vode pregovori, ciklusa pregovaranja, ročnosti ugovora, te sadržaja i ciljeva kolektivnog ugovora. Moguće je identificirati nekoliko obrazaca koji su se ustalili u pojedinim segmentima tržišta rada, no ti obrasci su posljedica slučajnih sličnosti u karakteristikama kolektivnog pregovaranja, te ne predstavljaju uređene sustave koji imaju svoju unutrašnju logiku i koordinaciju. 

Digitalna transformacija i turizam: Analiza učinaka digitalne transformacije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

Digitalna transformacija i turizam: Analiza učinaka digitalne transformacije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

Savez samostalnih sindikata Hrvatske u studenom 2022. proveo je istraživanje o učincima digitalne transformacije na radna mjesta i sindikalne aktivnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, koristeći multimetodski pristup (istraživanje literature; intervjui; fokus grupe i anketa). Analiza donosi pregled trendova, izazova i dosadašnjih rješenja vezanih uz digitalnu transformaciju i tranziciju u turizmu; identificira i evaluira čimbenike koji će utjecati na zaposlenost; razrađuje scenarije budućih trendova; razmatra i ocjenjuje utjecaje digitalne transformacije na sindikalno djelovanje, te donosi preporuke i prijedloge mjera za prilagodbu sindikalnih strategija, politika i djelovanja.

Raditi sezonski: rezultati istraživanja iskustva sezonskoga rada

Raditi sezonski: rezultati istraživanja iskustva sezonskoga rada

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ), u suradnji sa Savezom samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH, voditelj projekta), Sindikatom turizma i usluga Hrvatske (STUH), Sindikatom trgovine Hrvatske (STH) i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (HZZ), od svibnja 2020. do svibnja 2022. godine sudjelovao je u projektu „Rad po mjeri čovjeka“ u sklopu kojeg su provedena dva istraživanja – anketno istraživanje iskustva rada na određeno i kvalitativno istraživanje o iskustvima sezonskoga rada.

O kolektivnom pregovaranju i sindikalnom organiziranju

O kolektivnom pregovaranju i sindikalnom organiziranju

Savez samostalnih sindikata Hrvatske proveo je u lipnju 2021. godine istraživanje o informiranosti i stavovima javnosti o kolektivnom pregovaranju i sindikalnom organiziranju. Istraživanje je provedeno u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert i agencijom za istraživanje tržišta Hendal kombinacijom telefonskog i internetskog anketiranja.

Informirani i aktivni radnici kao preduvjet rada po mjeri čovjeka

Informirani i aktivni radnici kao preduvjet rada po mjeri čovjeka

Izvršna tajnica SSSH Dijana Šobota je u travnju 2021. provela istraživanje o informacijskoj pismenosti u kontekstu radničkih prava. Istraživanje je provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 500 ispitanika-radnika zaposlenih temeljem ugovora o radu, kvantitativnom metodologijom (online anketa), u suradnji s agencijom Hendal i uz potporu Zaklade Friedrich Ebert. Istraživanjem su se ispitivali obrasci informacijskog ponašanja radnika, razina informiranosti radnika o radničkim pravima, razlike u razini informiranosti i informacijskom ponašanju među različitim kategorijama radnika, uključujući i ovisno o članstvu u sindikatu, te spremnost radnika da se aktivno uključe u borbu za svoja radnička prava i interese.

Istraživanje o zadovoljstvu radnim mjestom

Istraživanje o zadovoljstvu radnim mjestom

Savez samostalnih sindikata Hrvatske je u travnju 2018., u suradnji s agencijom Hendal i uz potporu Zaklade Friedrich Ebert, proveo istraživanje o zadovoljstvu radnika svojim radnim mjestom, odnosno pojedinim uvjetima rada i o tome što je to što ih čini zadovoljnima ili nezadovoljnima na radnome mjestu. Istraživanje je provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 500 radno aktivnih ispitanika u dobi od 15 do 64 godina, koji su tijekom prethodnih godinu dana najmanje tri mjeseca obavljali posao za koji su bili plaćeni.

Istraživanje SSSH o radnom vremenu

Istraživanje SSSH o radnom vremenu

Savez samostalnih sindikata Hrvatske je u rujnu 2019. godine proveo istraživanje o stavovima radnika o radnome vremenu, njegovu rasporedu, prekovremenu radu i korištenju godišnjih odmora. Istraživanje je provedeno CATI metodom (telefonsko anketiranje) na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1 000 zaposlenih osoba, u suradnji s agencijom Hendal i uz podršku Zaklade Friedricha Eberta.

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se