loading

Regionalni uredi

Regionalni uredi Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, koji pokrivaju područje čitave Hrvatske, među ostalim, učlanjuju i organiziraju radnike u sindikate udružene u SSSH, sudjeluju u kolektivnom pregovaranju prema potrebama podružnica udruženih sindikata, pružaju pravnu pomoć i zastupaju članove udruženih sindikata u zaštiti i promicanju njihovih pojedinačnih i kolektivnih prava, te sudjeluju u socijalnom dijalogu na lokalnoj razini kroz županijska Gospodarsko-socijalna vijeća, savjetodavna vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ostala tripartitna i druga tijela na lokalnim razinama. 

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se