loading
Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

Bez suradnje s radnicima i sindikatima iz drugih zemalja i dijelova svijeta ne možemo se suprotstaviti kapitalu koji ne poznaje granice. SSSH je međunarodno najaktivnija i najpoznatija sindikalna organizacija u ovom dijelu Europe.

Kao prva hrvatska sindikalna središnjica s međunarodnim članstvom, SSSH se 1996. godine pridružio Međunarodnoj konfederaciji slobodnih sindikata (ICFTU). Deset godina kasnije ICFTU je spajanjem sa Svjetskom konfederacijom rada (WCL) osnovala novu međunarodnu krovnu organizaciju – Međunarodnu konfederaciju sindikata (ITUC), među čijim osnivačima je bio i SSSH. Članovi smo Europske konfederacije sindikata (ETUC) od 1998. godine. Sudjelujemo u tijelima odlučivanja i radu stručnih odbora i skupina ovih međunarodnih sindikalnih organizacija, dajući svoj doprinos međunarodnoj sindikalnoj borbi. Od njih također dobivamo i stručnu i drugu pomoć svom radu u Hrvatskoj. Međunarodna aktivnost omogućuje nam utjecaj na odluke važnih međunarodnih organizacija, prije svega Međunarodne organizacije rada (ILO).
Posebno nam je važna europska razina i utjecaj na javne politike Europske unije, što ostvarujemo i sudjelovanjem u radu Europskog gospodarsko-socijalnog odbora (EESC), u tripartitnim upravnim tijelima europskih agencija, kao što je Europska agencija za zaštitu na radu (EU-OSHA), te u pregovaračkim skupinama za europski socijalni dijalog i drugim tijelima.

SSSH surađuje sa sindikatima iz niza zemalja, na konkretnim pitanjima i projektima, vođen načelima solidarnosti i zajedništva. Te aktivnosti služe poboljšanju položaja radnika, sprečavanju socijalnog dampinga među zemljama, izgradnji pravednijega društva, te jačanju sindikalizma.

Godine 2011. bili smo među osnivačima Regionalnog sindikalnog vijeća „Solidarnost“, koje okuplja sindikalne središnjice iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. „Solidarnost“ se bavi temama od zajedničkog interesa država regije, od unapređenja radnih i socijalnih prava radnika do prenošenja iskustava u procesu prilagodbe hrvatskog zakonodavstva europskom i pridruživanju Europskoj uniji. Rješavanjem problema prekograničnih radnika bavimo se putem međuregionalnih sindikalnih vijeća, prije svega s talijanskim sindikatima. 

Svojim međunarodnim aktivnostima SSSH je zaustavio donošenje više štetnih zakona, pomogao radnicima u mnogim štrajkovima, zaštitio radna mjesta u tvrtkama koje su prolazile kroz restrukturiranje i natjerao mnoge strane tvrtke da poštuju hrvatske zakone.

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se