loading

Sekcije i koordinacije

Članovi sindikata udruženih u SSSH formiraju posebne interesne skupine koje svojim djelovanjem rade na jačanju položaja žena i mladih te sudjeluju i kao stručnjaci u razmjeni informacija i dogovaranju zajedničkih akcija.

Sekcija mladih SSSH

Sekcija mladih je aktivistička organizacija mladih članova naših sindikata. Svojim aktivnostima zalaže se za jačanje položaja mladih radnika i radnica u sindikatu i na tržištu rada. U aktivnosti Sekcije mladih mogu se uključiti svi...
Pročitaj više
Sekcija mladih SSSH

Ženska sekcija SSSH

Ženska sekcija okuplja članice sindikata koje se žele uključiti u borbu za jednakost žena i muškaraca u svijetu rada i u samom sindikatu.
Pročitaj više
Ženska sekcija SSSH

Koordinacija za kolektivno pregovaranje

Koordinaciju za kolektivno pregovaranje bavi se razmjenom iskustava i dobrih praksi, te davanjem smjernica i preporuka za kolektivno pregovaranje. Čine ju stručnjaci naših sindikata.
Pročitaj više
Koordinacija za kolektivno pregovaranje

Koordinacija sindikalnih povjerenika u multinacionalnim kompanijama

Koordinacija sindikalnih povjerenika u multinacionalnim kompanijama radi na usklađivanju djelovanja i pronalaženju odgovora na zajedničke probleme s kojima se susreću radnici i sindikati u multinacionalnim kompanijama.
Pročitaj više
Koordinacija sindikalnih povjerenika u multinacionalnim kompanijama

Koordinacija za zaštitu na radu

Koordinacija za zaštitu na radu okuplja povjerenike radnika za zaštitu na radu iz različitih sindikata koji čine Savez, kako bi razmjenjivali informacije i dogovarali zajedničke akcije.
Pročitaj više
Koordinacija za zaštitu na radu

Povezanenovosti

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se