loading
Koordinacija za kolektivno pregovaranje

Koordinacija za kolektivno pregovaranje

Koordinaciju za kolektivno pregovaranje bavi se razmjenom iskustava i dobrih praksi, te davanjem smjernica i preporuka za kolektivno pregovaranje. Čine ju stručnjaci naših sindikata.

Učinkovito kolektivno pregovaranje zahtijeva formuliranje i provedbu jasnih politika kolektivnog pregovaranja, kako na razini pojedinog sindikata, tako i na razini SSSH. Kroz djelovanje Koordinacije za kolektivno pregovaranje SSSH potiče udružene sindikate na raspravu i formuliranje zajedničkih ciljeva i interesa, uključujući utvrđivanje zajedničkih minimalnih standarda u granskim i kućnim kolektivnim ugovorima. Koordinacija promiče solidarnost i međusobnu potporu udruženih sindikata u procesima kolektivnog pregovaranja.
Djelovanje Koordinacije, između ostaloga, dio je i napora SSSH u smjeru razvoja kvalitetnog i jasno strukturiranog sustava kolektivnog pregovaranja u Hrvatskoj.

Povezanenovosti

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se