loading

Javne politike

Želimo politike i zakone koji će Hrvatsku doista pretvoriti u socijalnu državu kako je definirana Ustavom, koji učinkovito štite i promiču prava radnika, te pružaju socijalnu zaštitu onima koji ne mogu raditi.

Povezanenovosti

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se