loading
Ekonomska politika

Ekonomska politika

Bez uspješnog gospodarstva nema ni sigurnih i dobro plaćenih radnih mjesta.

Ekonomska politika koju vodi država mora osigurati da gospodarstvo djeluje na dobrobit svih radnika i građana, a ne samo vlasnika kapitala.

SSSH se zalaže za ekonomsku politiku temeljenu na izgradnji socijalne tržišne ekonomije, u kojoj će postojati ravnoteža između rada i kapitala, kao i na načelima održivog razvoja.

Hrvatskoj još uvijek nedostaje vizija i dugoročna strategija ekonomskog razvoja, koja će definirati razvojne sektore, utvrditi mjere za jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva na globalnom tržištu, osigurati bolju iskoristivost prirodnih resursa i njihovo očuvanje kao javnog dobra, te promovirati i poticati obnovljive izvore energije i nove čiste tehnologije.

Zalažemo se za pravedan porezni sustav kojim će se više oporezovati imovina i ekstra-profit, a manje rad i potrošnja, uz jačanje načela progresivnog oporezivanja dohotka i imovine.

Zalažemo se za trajno održavanje minimalne plaće na razini od 50 posto prosječne plaće i 60 posto medijalne plaće, te snažnu borbu protiv svih oblika rada na crno.

Protivimo se privatizaciji prirodnih resursa, ključnih javnih usluga, kao i strateških infrastrukturnih resursa. Javna trgovačka društva u sustavu službi od općeg interesa trebaju ostati u javnom vlasništvu, a upravljanje njima mora se depolitizirati.

Povezanenovosti

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se