loading
Zapošljavanje

Zapošljavanje

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Tim ugovorom radnik se obavezuje osobno obavljati posao prema uputama poslodavca, a poslodavac se obavezuje dati radniku posao i isplaćivati mu plaću.
Pročitaj više
Plaća

Plaća

Plaća je naknada koju radnik dobiva za svoj rad. Svaki radnik trebao bi znati koliko mu iznosi plaća i kako se njen iznos određuje.
Pročitaj više
Radno vrijeme

Radno vrijeme

Puno radno vrijeme obično iznosi  40 sati tjedno, iako se u praksi može raditi i više i manje od toga.
Pročitaj više
Odmor

Odmor

Svaki radnik ima pravo na najmanje četiri tjedna plaćenoga godišnjeg odmora godišnje.
Pročitaj više
Zdravlje na radnom mjestu

Zdravlje na radnom mjestu

Zaštita na radu je skup mjera i aktivnosti kojima se osiguravaju sigurni uvjeti rada, bez opasnosti za život i zdravlje radnika. Mjerama zaštite na radu nastoje se spriječiti rizici na radu, ozljede na radu,...
Pročitaj više
Dostojanstvo i diskriminacija

Dostojanstvo i diskriminacija

Zakonom o suzbijanju diskriminacije zabranjeno je nejednako postupanje prema radnicima ili osobama koje traže zaposlenje.
Pročitaj više
Povrede prava

Povrede prava

Radnik koji smatra da mu je neko pravo iz radnog odnosa povrijeđeno, treba se u roku od 15 dana od trenutka kad je saznao za povredu prava pisano obratiti poslodavcu i zatražiti ostvarenje toga prava.
Pročitaj više
Otkaz

Otkaz

Radni odnos prestaje dogovorom poslodavca i radnika (sporazumni raskid ugovora o radu), ili otkazom ugovora od strane poslodavca ili radnika.
Pročitaj više

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se