loading
Ukratko o SSSH

Ukratko o SSSH

Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) okuplja više od 100 tisuća radnika i radnica, sindikalno organiziranih u 26 sindikata privatnog i javnog sektora.

Naši sindikati organiziraju radnike i bore se za njihova prava u nizu sektora, od industrije i građevinarstva, preko trgovine, turizma i usluga, do zdravstva, odgoja i obrazovanja,  komunalnih usluga i državnih službi.

Sindikati udruženi u SSSH potpisnici su više od 300 kolektivnih ugovora , kojima su za veliku većinu naših članova osigurali višu razinu radničkih prava od one propisane zakonima.

Osnovan 1990. godine, SSSH je do danas zadržao status najsnažnije sindikalne organizacije u Hrvatskoj.

Bavimo se pitanjima koja su od zajedničkog interesa svih naših članova i članica, pružamo podršku sindikalnom organiziranju i radu naših sindikata, te njihovih podružnica kod pojedinih poslodavaca.

U svojem djelovanju i financiranju neovisni smo o poslodavcima, državi i političkim strankama.

SSSH je član Europske konfederacije sindikata (ETUC), te jedan od osnivača Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC).

Naša misija

SSSH štiti i unapređuje radnička prava i ukupnu dobrobit svojih članova i svih radnica i radnika, kroz dijalog, aktivizam i zagovaranje, vođen vrijednostima pravednosti, jednakosti, solidarnosti i zajedništva.

Naša vizija

Rad po mjeri čovjeka.

Zašto izabrati SSSH?

Članstvom u SSSH sindikati dobivaju snažniji glas na nacionalnoj razini i izravan utjecaj na procese donošenja zakona i javnih politika.

Sindikalni povjerenici naših sindikata uživaju svakodnevnu podršku naših pravnika i drugih stručnjaka, od kojih mogu dobiti savjet i pomoć u svakom aspektu svojega rada od rješavanja individualnih problema članova, preko kolektivnog pregovaranja, do organizacije prosvjeda i štrajkova.

Sindikalnim povjerenicima i aktivistima na raspolaganju je i zajednički sustav sindikalne edukacije EDUCA@SSSH, kao i brojni drugi alati za sindikalni rad.

Članovi naših sindikata uživaju besplatnu pravnu pomoć. Čak i kad im ne treba, ona je jamstvo da će njihova radna prava biti zaštićena.

Biti dio središnjice znači i uključiti se u zajedničku borbu u vezi s pitanjima koja se tiču članova svih sindikata i radnika općenito. Nijedan sindikat sam ne može spriječiti izmjene Zakona o radu, ili podizanje dobi za odlazak u mirovinu na 67 godina života. Više puta smo dokazali kako zajedno, udruženi u središnjice, to možemo učiniti.

Kroz međunarodne sindikalne organizacije, te u partnerstvu s nizom europskih sindikata pomažemo riješiti probleme naših članova kojima je izvor izvan Hrvatske.

Istodobno, uvijek smo spremni pomoći svakoj skupini radnika koja se želi sindikalno organizirati i postati dijelom hrvatskoga, europskoga i međunarodnoga sindikalnoga pokreta.

Naši brojevi

26

Udruženih sindikata

SSSH okuplja 26 sindikata privatnog i javnog sektora
300

Potpisanih kolektivnih ugovora

Sindikati udruženi u SSSH potpisnici su više od 300 kolektivnih ugovora
100000

Članova udruženih sindikata

Sindikati udruženi u SSSH okupljaju više od 100 tisuća članova

Uzmi stvaru svoje ruke

Samo organizirani u sindikat, radnici mogu kolektivno pregovarati s poslodavcem o svojim plaćama i uvjetima rada, te organizirati štrajk ako se s njim ne mogu dogovoriti o ovim pitanjima.

Učlani se